Un pla contra el risc d'inundació

17.12.2020 | 04:00

L'Agència Catalana de l'Aigua ha encarregat la redacció d'un Pla Director de les Rieres de Les Arenes, del Palau i de Rubí amb l'objectiu de reduir el risc d'inundació. Els tres cavals estan inclosos com a part del Tram amb Risc d'Inundació (TRI) en l'Avaluació Preliminar de Risc d'Inundació de 2018, aprovada pel director de l'ACA el 3 de maig de 2019. L'estudi te com a objectiu detectar les vulnerabilitats de les rieres davant el risc d'inundació, així com el risc de col·lapse de les infraestructures hidràuliques amb motiu de les avingudes d'aigua. La investigació determinarà si les rieres poden ser incloses al Pla de Gestió de Risc d'Inundació del segon cicle de la Directiva d'Inundacions. Els redactors tenen setze mesos de termini per elaborar els documents d'antecedents i diagnosi. El pla estudiarà els cursos fluvials de la Riera de Les Arenes, entre Matadepera i la confluència amb la Riera del Palau. També de la Riera del Palau, des del punt sota l'autovia B-40 fins a la confluència amb la riera de les Arenes, al sector de les Fonts. La investigació analitzarà també la situació de la riera de Rubí a la seva confluència amb les rieres del Palau i de Les Arenes. El treball inclou també l'estudi del Torrent de Vallparadís i del Torrent Mitger, en aquest cas en el tram comprès entre l'autovia B-40 i la confluència amb la riera del Palau.