Arxiu.

Tallers sobre gestió emocional i bon ús de les TIC davant la Covid

16.12.2020 | 09:30

L'Ajuntament, a través del Servei de Joventut i Lleure, organitza aquest mes tres activitats que tenen com a objectiu proporcionar al jovent, a les seves famílies i a les persones que hi treballen eines i recursos per a una millor gestió personal de la situació provocada per la Covid-19. Tots tres tallers s'imparteixen per via telemàtica.

Dos dels tallers giren al voltant de les diferents fases de resposta emocional que les persones, joves o no, experimenten en situacions difícils, que comporten pèrdues i renúncies com l'actual. Un està adreçat al jovent i un altre a professionals que treballen amb persones joves. El tercer taller, adreçat a les famílies, se centra en les bones pràctiques en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), en un moment que està propiciant que el jovent faci un ús encara més intensiu de l'habitual d'aquestes tecnologies, amb totes les conseqüències que això pot tenir en l'àmbit familiar.

El primer dels tallers, de suport emocional per a joves i a càrrec de Creu Roja, tenia cinc edicions i va començar el dia 9. La resta de sessions es van fer els dies 10, 11, aquest dilluns i ahir. Estava dedicat a entendre com reaccionem els humans en situacions crítiques i a acceptar els comportaments humans com a primer pas per a una millor gestió emocional, així com a donar eines i estratègies per reduir l'estrès i superar situacions difícils.

El segon taller és de primers auxilis psicològics, està dirigit a professionals que treballen amb joves i també l'imparteix Creu Roja. Consta de cinc sessions de dues hores cadascuna. La primera es va dilluns i la següent serà el 21. Les tres restants es faran al gener, els dies 11, 18 i 25. El taller té per objectius donar nocions bàsiques per entendre com reaccionem davant d'una situació estressant o traumàtica i donar eines i estratègies per abaixar l'estrès, aprendre a donar el suport a les víctimes d'un incident crític i tenir eines per actuar a l'hora d'ajudar una persona que està en un procés de dol i ajudar a detectar quan una persona pateix estrès posttraumàtic.

Rol parental
L'últim taller va adreçat a pares i mares i tracta sobre habilitats educatives en el bon ús de les TIC en l'àmbit familiar. L'imparteix Prevenciópuntcat (entitat especialitzada en prevenció de les addiccions en joves i adolescents) i l'organitza la Diputació. La primera sessió es va fer ahir i la següent serà demà dijous.

El taller té per objectiu dotar els pares i mares d'habilitats educatives per millorar el seu rol parental davant l'ús de pantalles (mòbil, tauletes, videojocs...), informant sobre els avantatges i els riscos associats a les TIC. El taller, a més, facilita un espai de reflexió i acompanyament on les persones participants obtenen eines i recursos per prevenir i gestionar les situacions problemàtiques derivades de l'ús de pantalles i proporciona pautes bàsiques per aprendre a fer-ne un ús responsable.