La riera del Palau, al seu pas pel barri de Can Boada.

Constituïda la nova Taula de Seguiment de Rieres

15.12.2020 | 18:12

La Taula de Seguiment de Rieres de Terrassa es va constituïr ahir a la tarda en sessió telemàtica. La plataforma canvia de denominació en desvincular-se del Consell Municipal de Medi Ambient, per passar a dependre de la nova Regidoria de Rieres.
L'objectiu de la taula és funcionar com a un espai de deliberació, estudi, plantejament de propostes, projectes o actuacions al govern municipal sobre les rieres del Palau i de Les Arenes. Presidida per la regidora de Presidència i Rieres, Jennifer López, la integren una persona representant de cada grup polític, una de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT), representants de la Comissió de Rieres i Torrents, que agrupa a les entitats dels barris per on discorren les dues rieres de Terrassa, i de membres del nou equip d'estratègia de rieres.
Juntament amb la nova Taula de Seguiment de Rieres, aquesta tarda s'hi ha constituït l'equip d'estratègia, un òrgan col·legiat de caràcter tècnic; i l'Oficina Tècnica de Rieres. Integrat per personal tècnic municipal i coordinada per una tècnica de programa incorporada el novembre, l'oficina serà l'encarregada d'impulsar les propostes de la taula, se'n ocuparà de la difusió i de la materialització dels acords.