Desratitzacions i desbrossades

28.11.2020 | 04:00

Així actua l'Ajuntament de Terrassa quan es detecta una plaga de rosegadors a la localitat. Quan l'origen s'identifica en un espai privat, es deriva la incidència al servei jurídic administratiu d'Urbanisme "per a que requereixi a la propietat la realització de les actuacions pertinents". Aquestes mesures poden consistir en una desratització, però també en la desbrossada o el tapiat d'un solar. Quan l'origen de la plaga es detecta en un espai públic, la gestió varia segons el tipus de plaga i els procediments necessaris. Pel que respecta als rosegadors, la gestió la realitza una empresa externa subcontractada i aquesta empresa, en un termini de 24 o 48 hores, "s'encarrega d'inspeccionar i desratitzar el clavegueram més proper al lloc afectat", afirma Urbanisme. Els operaris fan un seguiment quinzenal fins a la "total solució" del problema. Tambén es duen a terme controls sistemàtics en punts del clavegueram, espais públics i equipaments municipals com les escoles, els poliesportius o els mercats.

Aquests tractaments (mensuals o trimestrals en funció de la presència dels animals) es realitzen també a zones com el Parc de Vallparadís, que a l'estiu del 2018 va ser focus d'una plaga espectacular de rates als voltants de la piscina. L'Ajuntament va haver de desratitzar la zona en plena temporada de bany. A la tardor del 2018, usuaris de la plaça de Francesca Llonch, al barri de la Maurina, van denunciar la proliferació de grans rosegadors que s'amagaven entre matolls i tenien el sobsòl ple de caus. L'Ajuntament assegurava que havia actuat cinc vegades en el sector per aquest motiu entre l'agost i el setembre.