El regidor socialista, Carles Lázaro, ahir, durant la presentació de la proposta.

Més mesures per lluitar contra l'assetjament infantil i juvenil

19.11.2020 | 20:33

"Ja ho teníem previst, però ha coincidit en el temps amb aquests dos fets d'agressions a nenes al nord de la ciutat, per la qual cosa la proposta que presentarem al proper ple pren, malauradament, té més actualitat", va assenyalar ahir el regidor socialista, Carles Lázaro. L'edil va manifestar que "l'assetjament a la infància i a la joventut és una qüestió de relleu i global, i cal reforçar totes les accions en prevenció i protecció a la infància i a la joventut".

El regidor va donar algunes dades per argumentar la demanda política. Dades que es corresponen a l'última enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya (2017) en la que s'alertava que un 42% d'alumnes en algun moment havien sigut víctimes de maltractaments per part dels companys o companyes; un 9,9% dels alumnes havia sigut maltractat i un 27% de l'alumnat es considerava observador passiu. També s'apuntava que les noies en són més víctimes. El grup socialista presenta una proposta que demana més intervenció del departament d'Educació i de l'Ajuntament. Reclama al departament generalitzar a tots els centres el programa d'innovació #aquiprobulling de detecció, prevenció i intervenció enfront de l'assetjament escolar i dotar-lo de recursos suficients per la seva efectivitat. Al respecte va explicar que aquest programa té una implantació discreta. "El curs passat només hi havia 19 centres a tot Catalunya. És un nombre totalment insuficient", va remarcar Lázaro. La proposta també vol que el departament faci una dotació progressiva a tots els centres educatius d'educació obligatòria d'un Tècnic en Integració Social, figura que en l'actualitat solament disposen els centres d'alta complexitat, així com incorporar a dins de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic un especialista referent en temes d'assetjament i ciberassetjament escolar i augmentar la plantilla al Vallès de professionals del Centre de Recursos Educatius per alumnes amb trastorns del desenvolupament i la conducta (Cretdic).

Demandes a l'Ajuntament
La proposta socialista també fa peticions a l'Ajuntament en promoure més campanyes, formació i xerrades sobre el "bulling" escolar. Pel grup, el tema de l'assetjament escolar és important en la mesura que, amb les noves tecnologies, ha augmentat i és més difícil d'actuar. Lázaro així ho va remarcar: "Aquest divendres és el Dia Mundial de la Infància i els informes de l'UNICEF constaten que les agressions a l'escola o a l'entorn proper és una de les plagues del segle XXI. L'assetjament tradicional, el presencial, era més senzill de detectar, però el que es fa a través de les xarxes és molt complicat de saber".