Las oficinas de Taigua al carrer Societat. L'empresa ha rebut mil consultes i queixes pel sobrecost en la factura.

Taigua comença a tornar els increments a la factura de l'aigua

18.11.2020 | 20:55

L'empresa municipal Taigua comença la devolució proporcional dels rebuts d'aigua que es van disparar per un salt de tram durant el primer confinament. A Terrassa, la companyia calcula que entre 250 i 300 usuaris podran recuperar part dels imports cobrats de més.

El problema es va generar els mesos de març i abril de 2020. L'empresa que realitzava les lectures de comptadors no va treballar "per raons de seguretat "i les lectures van ser estimades. D'aquesta manera, al rebut del segon trimestre es va prendre com a referència el consum del mateix període de l'any anterior.

L'ensurt per a moltes famílies va arribar al tercer trimestre, amb la lectura real dels comptadors. L'increment en els consums d'aigua durant el confinament, amb més hores d'estada a casa i gimnasos tancats, va provocar salts de tram en el tercer rebut de l'any i, en conseqüència, un encariment de la factura.

Mil reclamacions
Al voltant de mil abonats han formulat reclamacions a Taiga durant els darrers mesos pel sobrecost en la factura. Són una part petita dels 47 mil clients afectats per les lectures estimades durant el confinament. Aproximadament el cinquanta per cent de tots els abonats de la ciutat se'ls va fer la lectura estimada els mesos de març i abril.

Els treballadors de Taigua han atès les darreres setmanes les consultes i les queixes dels abonats. Un cop revisats els consums, la majoria han trobat justificat l'increment, expliquen des de Taigua. Entre 250 i 300 abonats, però, han patit un encariment desmesurat del rebut que ara serà compensat.

El consell d'administració de Taigua va acordar el mètode de càlcul del sobrecost. L'empresa calcula el sobre consum carregat el tercer trimestre i el divideix equitativament en dos trimestres.

Aquest import de més es retornarà a tots els afectats mitjançant ingrés en compte, pels que tinguin domiciliat el pagament, i a les oficines de Taigua, per aquells clients que no paguen pel banc. El reintegro es farà en dues entregues coincidint amb els pròxims dos trimestres, informen des de l'empresa municipal. Prèviament, els abonats afectats rebran a casa una carta amb el detall dels reintegres i dues noves factures amb els imports modificats.

Taigua informa que les devolucions inclouran l'excés de tarifa per la lectura estimada que es va haver de fer i l'excés dels tributs que tenen com a base de càlcul el consum de l'aigua. És a dir, es retornaran els sobrecostos pel consum d'aigua i també els provocats en el cànon de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i en l'IVA. L'empresa municipal ha negociat amb l'ACA, que està d'acord amb la re facturació i en què la devolució sigui unificada.

Bona part dels increments en els rebuts estan relacionats amb el salt de tram que la lectura real va provocar al tercer trimestre. L'ACApenalitza els majors consums de manera que la càrrega fiscal és més gran al segon tram i es dispara al tercer tram.

Taigua calcula que les devolucions afecten entre el 0,3 i el 0,4 per cent dels abonats de Terrassa. Es tracta de particulars que van veure com el rebut del tercer trimestre registrava un sobrecost desmesurat.

L'empresa municipal està revisant també la repercussió del problema en els abonats amb tarifa social. En aquest cas, al perjudici del sobrecost s'afegeix el risc de perdre la bonificació si salten al tercer tram.

Als contractes amb tarifa social la tasca és especialment lenta i complexa perquè s'ha de revisar de manera manual i cas per cas, informen des de Taigua.

L'empresa municipal ha calculat que durant els mesos de març i abril de 2019, el confinament domiciliari va comportar un increment de consums entre el 10 i el 15 per cent dels rebuts a Terrassa. El càlcul correspon als domicilis on sí que es va poder fer la lectura real.

Una bonificacó
Taigua recorda que al segon trimestre de 2020, en ple confinament, es va aplicar una bonificació en el primer tram de consum per pal·liar els efectes de la crisi sanitària en les economies familiars. La mesura va reduir encara més la factura del segon trimestre i va accentuar la diferència amb la del tercer trimestre, quan es van regularitzar els consums un cop realitzada la lectura real.

Com Terrassa, altres ciutats de l'entorn metropolità també han acordat retornar els imports cobrats de més al rebut de l'aigua. És el cas de Barcelona, la Comissió d'Economia de l'ajuntament va aprovar al setembre el retorn íntegre de la part cobrada de més al rebut de l'aigua als abonats durant els mesos del confinament.

En el cas de la capital catalana, el retorn inclou l'excés de tarifa per la lectura estimada, l'excés dels tributs que tenen com a base de càlcul el consum de l'aigua i també la part corresponent a la taxa de recollida de residus, que es va veure afectada pels increments.