Els programes domiciliaris d'exercici milloren la vida dels pacients en hemodiàlisi, segons la recerca.

Una investigació demostra que l'exercici preveu la sarcopènia

17.11.2020 | 20:47

Una investigació desenvolupada pel servei de nefrologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) demostra que els programes domiciliaris d'exercici físic que estan basats en la força i en la resistència, serveixen per millorar tant la prevenció com el tractament de la sarcopènia en pacients en hemodiàlisi. És a dir, en persones a les quals els ronyons no els funcionen bé, i necessiten sotmetre's d'una forma periòdica a un tractament de substitució de la funció renal consistent en filtrar la sang.

La sarcopènia és un trastorn del múscul esquelètic associat a caigudes, discapacitat física i mortalitat, que de fet resulta comuna en pacients que es troben en tractament renal amb hemodiàlisi.

Vicent Esteve, metge adjunt del servei de nefrologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i investigador principal de la recerca, va ser l'encarregat de presentar el treball en el cinquantè Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN). La cita va tenir lloc entre el 6 i el 9 de novembre de manera virtual, i hi van participar més de 1.500 nefròlegs, experts i investigadors, tant d'Espanya com d'altres països. El treball, que de fet encara està en fase de desenvolupament al CST, ha tractat una mostra de divuit pacients durant dotze setmanes; el 78,6 per cent, van ser homes, amb una mitjana d'edat de 74 anys i de 53 mesos en hemodiàlisi. La recerca ha conclòs que els programes d'exercici físic de força i resistència treballats pels mateixos pacients renals a casa seva, han de considerar-se un punt clau pel que fa a la prevenció de la sarcopènia. A més, la recerca apunta a la necessitat de desenvolupar nous estudis sobre el tema per confirmar-ne els resultats.

Els principals problemes de salut en aquests pacients amb malaltia renal crònica van ser la hipertensió arterial i la diabetis mellitus; i un 21 per cent de la mostra va millorar la sarcopènia severa.

Innovadora
Aquesta ha estat una recerca innovadora aplicada en persones amb malaltia renal crònica en tractament d'hemodiàlisi, ja que "els programes d'exercici físic domiciliaris no hi estan molt extesos", indiquen els investigadors.

El Consorci Sanitari de Terrassa va elaborar aquest estudi amb la finalitat d'avaluar l'efecte d'un programa d'exercici físic en pacients amb sarcopènia tractats en la seva àrea sanitària, seguint els criteris del Grup de Treball Europeu sobre Sarcopènia en Persones Grans.

Els resultats van indicar una millora significativa global dels pacients en força muscular manual, capacitat funcional, velocitat de marxa, equilibri i una major massa muscular esquelètica total.