L'anàlisi del coronavirus

14.11.2020 | 04:00

Els tests ràpids és una de les tècniques per analitzar el coronavirus. Les mostres que s'analitzen són de sang, plasma, sèrum o fluids nasofaringi/bucofaringi. Són proves d'anticossos o d'antígens; els primers poden detectar els 2 tipus d'anticòs que generen els humans en presència de virus i els segons són capaços de reconèixer patògens amb els quals el cos ja ha estat en contacte. Existeixen també tests ràpids basats en la detecció d'antígens, és a dir en la presència del virus en el tracte respiratori del pacient. Aquests tests han millorat molt la seva sensibilitat per detectar la infecció en els seus estadis primigenis, on hi ha una elevada replicació del virus. Els tests ràpids s'estan implantant en empreses i es preveu que es puguin generalitzar a altres sectors de l'activitat ecònomica.