Instal·lacions del laboratori Catlab a Viladecavalls.

Catlab, primer a acreditar anàlisis Covid amb la marca ENAC

06.11.2020 | 21:18

Després de posicionar-se el passat mes de juny-com un laboratori referent en detecció i seguiment de la pandèmia de la Covid-19, el Laboratori d'Anàlisis Clíniques Catlab s'ha convertit ara en el primer laboratori de l'Estat autoritzat a emetre informes sota l'acreditació de l'Entitat Nacional de l'Acreditació (ENAC) per l'anàlisi del virus SARS-CoV-2.

Aquesta autorització "aportarà la seguretat que la determinació s'ha realitzat amb equips i un mètode verificats, és a dir, en els quals s'ha aportat evidència objectiva que els resultats són fiables", explica la doctora Imma Caballé, directora de Catlab.

La Dra. Caballé explica que "la prova acreditada és la PCR a temps real per a detecció de SARS-CoV-2", que és considerada com el gold-standard de la diagnosi d'aquest patogen, i que "consisteix en l'amplificació d'alguns fragments del genoma del virus de manera que es poden detectar gràcies a un marcat fluorescent". A més, afegeix la doctora Caballé, "per realitzar aquesta tècnica amb fiabilitat, cal una sèrie de passos previs que permetin la validació de resultats de qualitat, com la traçabilitat de la mostra pel que fa a hores de recepció o el punt del procés d'anàlisi en el qual es troba, així com el control dels lots de reactius emprats o els controls externs de qualitat".

En l'actualitat, la UNE-EN ISO 15189 s'ha convertit en la norma de referència a escala global per als serveis diagnòstics, ja que aborda el control de tots els processos clau de manera integral (preanalítics, analítics i postanalítics) des que es realitza la petició fins que s'emet l'informe i estableix els requisits tècnics i de gestió.

Per la seva banda, l'acreditació és l'eina establerta a escala internacional per demostrar que un servei de diagnòstic és competent i opera d'acord amb els requisits que estableix la norma en qüestió i, per tant, només els serveis acreditats aporten el nivell de confiança que aquest fet implica.

Aquesta és la raó per la qual el laboratori Catlab confia des de fa anys en l'acreditació de l'ENAC segons la norma UNE-EN ISO 15189, ja que, segons la Dra. Caballé, "és la més específica per als laboratoris clínics, donat que assegura un seguiment -no només del seu sistema de qualitat- sinó de la seva competència tècnica".