El Govern vol frenar els desnonaments per col·lectius vulnerables.

Els grans propietaris han d'oferir un lloguer abans de desnonar

03.11.2020 | 20:45

El Govern va aprovar ahir un decret llei que "vol assegurar que les persones en risc d'exclusió residencial puguin quedar-se al seu domicili mentre duri l'estat d'alarma", norma amb la qual queden "explícitament suspesos" els desnonaments en els quals grans propietaris no ofereixen un lloguer social. Així ho va explicar en roda de premsa la portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, que ha comparegut en després de la reunió setmanal del Consell Executiu. "Les execucions de desnonaments queden explícitament suspeses fins que el gran propietari o l'entitat financera propietària d'un habitatge no ofereixi el lloguer social al qual està obligat per llei", va indicar Budó.

De fet, la llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, després ampliada per la norma 17/2019, ja determina l'obligació dels grans propietaris d'oferir un lloguer social a les famílies més vulnerables. El seu article 5.2, d'aplicació només per als grans propietaris, assenyala: "Abans d'interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer, el demandant ha d'oferir als afectats una proposta de lloguer social, si el procediment afecta persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa d'habitatge propi i que es trobin dins dels paràmetres de risc d'exclusió residencial que defineix aquesta llei, el que ha de comprovar el mateix demandant".

L'article 5.3 també indica que "una vegada formulada l'oferta de lloguer social, si els afectats la rebutgen, el demandant pot iniciar el procés judicial, per mitjà d'una demanda acompanyada necessàriament de la documentació que acrediti que s'ha formulat l'oferiment de lloguer social".

Budó va afirmar que "és un fet que la situació de vulnerabilitat de les persones o famílies en risc d'exclusió residencial s'agreuja quan s'incompleix l'obligació legal d'oferir una proposta de lloguer social".

Procediments
Així mateix, ha apuntat que "els procediments de desnonament ja iniciats en els quals no s'ha registrat una oferta de lloguer social" també s'hauran d'interrompre.

"També quedaran cobertes aquelles persones o famílies que han ocupat un pis d'un gran propietari entre juliol de 2019 i l'inici de l'actual estat d'alarma, el 25 d'octubre, si es compleixen els requisits de vulnerabilitat i disposen del corresponent informe social", ha explicat la portaveu, tot i que ha precisat que "en aquest cas no existeix la obligatorietat d'oferir un lloguer social".

Sol·licitar informe
Budó també va dir que "en cas que els Mossos o la policia local rebin denúncies sol·licitant mesures cautelars relatives a desocupacions d'habitatges de persones o famílies en risc d'exclusió residencial, han de sol·licitar un informe urgent als serveis socials competents comunicant aquesta sol·licitud al ministeri fiscal".

En resum, segons paraules de la consellera: "No és una paralització generalitzada de tots els desnonaments, però tampoc es limita a frenar només els de persones afectades per la Covid-19, sinó els de tots els casos de vulnerabilitat social acreditada".

Un decret, segons el parer de Govern, "coherent amb la situació de la pandèmia i l'impacte social i econòmic que s'està produint", que s'aprova mentre l'Executiu central no decreta una nova paralització generalitzada dels desnonaments, com va fer durant el primer estat d'alarma.