Terrassa forma part dels municipis afectats per la nova llei.

Crítica a la limitació del preu del lloguer

03.11.2020 | 20:45

L'estudi de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca (elaborat amb dades de la Generalitat) també fa una breu referència a la llei, aprovada pel Parlament el setembre passat, que posa límits als preus del lloguer a Catalunya. La Cambra titlla la normativa de "restrictiva i 'odiosa' jurídicament". L'esmentada legislació s'aplica en les àrees que presenten un mercat de l'habitatge "tens". En concret, la norma inclou de manera transitòria 60 municipis catalans de més de 20 mil habitants (entre els quals hi ha Terrassa, Rubí i Sant Cugat) en aquesta categoria. En les esmentades zones, el preu del lloguer no pot augmentar respecte al contracte anterior, si aquest va ser firmat en els últims cinc anys, i no podrà superar l'índex de referència dels preus de lloguer fixat per la Generalitat. Existeixen excepcions a la llei en cas d'obra nova, si existeix relació de parentiu o bé si la persona propietària es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica que la norma també determina.