Els Consells Municipals de Districte han desviat recursos per ajudar en l'impacte de la Covid-19.

Els districtes aportaran 53.000 euros a finalitats socials

30.10.2020 | 20:47

Els Consells Municipals de Districte (CMD) de Terrassa han acordat destinar una part o la totalitat de la dotació econòmica dels seus plans de dinamització a finalitats socials. L'objectiu és contribuir a pal·liar els efectes socioeconòmics negatius de la Covid-19. En total, els set consells destinaran a aquesta iniciativa 53.184 dels 70.000 euros de què disposaven. La iniciativa va sorgir del consell del districte 3, que el passat mes de juliol va decidir destinar tota la dotació dels plans a finalitats socials. Posteriorment, la resta de districtes han decidit dotar tota o part de la dotació en el mateix sentit. El darrer a fer-ho, aquest mateix mes, ha estat el districte 7.

A banda d'aquestes iniciatives de caràcter social, alguns dels districtes destinaran també part de la seva dotació a activitats de dinamització. El districte 1 organitzarà, amb 5.500 euros, un cicle de quatre sessions de cinema al Catalunya durant les festes nadalenques. El districte 2 n'aportarà 1.400 a la segona edició de les Rutes Saludables. El districte 4 destinarà 200 euros a l'activitat D4 sketchers i n'organitzarà una altra sense cost, la D4 Caminem. El districte 7, el darrer en afegir-se a la iniciativa, impulsarà amb 9.716 euros activitats al voltant del centenari de l'arribada del tren a Les Fonts, l'enllumenat de Nadal i un espectable de monòlegs durant el Nadal.

Els plans de dinamització de districtes destinen cada any 70.000 euros (10.000 per districte) a accions de dinamització comunitària per tal de millorar la cohesió social i la convivència als barris que en formen part, incidint en aspectes com la diversitat i el civisme. Cada consell administra i reparteix la dotació entre els projectes que hi concorren, prioritzant els que busquen la participació de la ciutadania i afavoreixen la vida en comunitat.

Servei de fisioteràpia
Alguns dels districtes han lliurat partides als serveis socials municipals per tal que aquests determinin la seva destinació a partir del seu coneixement de les necessitats del territori. En aquest sentit, una partida de 7.500 euros del districte 5 i una de 2.500 del districte 6 es destinaran a posar en marxa durant dos mesos un servei de fisioteràpia a domicili per a infants i adolescents amb capacitats diverses, particularment a aquells que s'hagin agreujat durant els mesos de confinament per no haver pogut disposar de fisioteràpia. El servei començarà a prestar-se en els dies vinents i s'allargarà fins a final d'any.

Seran les entitats de l'àmbit de les capacitats diverses que col·laboren amb l'Ajuntament les que indiquin qui rebrà el servei atenent als criteris de gravetat i capacitat econòmica. Ja hi ha 60 persones que esperen aquests serveis.