L'ús de la mascareta serà obligatori excepte si s'està duent a terme una pràctica esportiva.

Grups estables i mascareta a partir dels 6 anys en extraescolars i colònies

05.10.2020 | 20:40

Les activitats extraescolars, sortides i colònies s'organitzaran en grups estables de convivència per garantir la traçabilitat i l'ús de la mascareta serà obligatori a partir dels sis anys. Així s'estableix en el document "Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars" que el Procicat va aprovar ahir.

Segons el text, l'ús de la mascareta serà obligatori excepte si s'està duent a terme una pràctica esportiva o educativa incompatible amb la mesura.

Les colònies i sortides escolars s'organitzaran en grups estables de convivència, que coincidiran amb els grups definits a classe i comptaran amb un o diversos monitors que interactuaran de manera transversal.

El Procicat ha especificat així mateix que podran conviure diferents grups de centres educatius en una mateixa instal·lació ja sigui amb allotjament o no, sempre que respectin els grups de convivència i la distància de seguretat. Les mesures també indiquen que els centres hauran de disposar d'un pla de neteja i desinfecció per a menjadors, habitacions, aules, espais esportius, lavabos i dutxes.

Entre les novetats en la realització de les activitats, el protocol estableix que s'haurà de dur a terme un registre diari de l'assistència dels integrants del grup estable (esportistes, monitors, etc.) que s'ha de conservar almenys durant un mes.

En relació als espais en què es realitzaran les activitats extraescolars, el document preveu que la superfície d'espai disponible ha de permetre una distància mínima d'1,5 metres entre cada participant i, sempre que sigui possible, que les activitats tinguin lloc a l'aire lliure.

Els vestuaris només seran utilitzats de manera simultània per nens i adolescents d'un mateix grup estable d'activitats extraescolars i, tant en els vestidors com les dutxes, caldrà mantenir la distància de seguretat i, per tant, el nombre de persones que els utilitzin simultàniament ha de garantir-ho.

En el cas que hi hagi sospita o detecció de contagi s'aplicaran els procediments habituals determinats per al funcionament habitual dels centres educatius.

El text afegeix que les activitats realitzades en el marc dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, els esdeveniments esportius o celebracions que tinguin lloc als centres educatius es realitzaran sense l'assistència de públic.

Aplicació
Les mesures s'aplicaran en les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes.

També s'han d'aplicar, amb caràcter subsidiari i sempre que no hi hagi una regulació específica, a les activitats i modalitats formatives en centres no educatius.

El document, elaborat conjuntament pels departaments d'Educació, Salut i Interior, la Secretaria General de l'Esport i la Direcció General de Joventut, concreta les indicacions que es van donar el passat mes de juliol en relació a l'organització d'aquestes activitats, perquè es puguin realitzar amb condicions de seguretat.