La formació es fa mitjançant realitat virtual.

Mútua impulsa un pla pilot per formar als professionals contra la Covid-19

28.09.2020 | 13:09

MútuaTerrassa ha posat en marxa recentment una prova pilot amb l'objectiu de capacitar i reforçar les mesures bàsiques del protocol establert per a la protecció dels professionals en el maneig de pacients amb Covid-19. Es tracta d'un projecte formatiu mitjançant Realitat Virtual Immersiva (RVI) a través del qual es pretén aconseguir millorar el coneixement dels professionals sanitaris en la col·locació i retirada de materials de protecció individual (EIPs). Està concebut, dissenyat i promogut per la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa
en estreta col·laboració amb la Unitat de Control d'Infeccions i l'Àrea de Formació Contínua d'Infermeria