Operaris preparant els treballs d'enderroc dels últims blocs afectats de Ca n'Anglada.

L'esponjament de Ca n'Anglada entra a la fase final 8 anys després

15.09.2020 | 20:38

L'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya han començat aquest dilluns les obres de l'última fase del pla d'esponjament de Ca n'Anglada que es va iniciar l'any 2002. El projecte que arrenca ara comprèn l'enderroc de dos dels quatre blocs previstos. En concret, es tracta dels edificis situats al Passatge de la Concòrdia, números 1 i 3, que acullen un total de 40 habitatges. El termini d'execució de les obres és de tres mesos. L'empresa és Hercal Diggers SL i el pressupost d'adjudicació és de 168.148,55 euros.

Els treballs continguts en el projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la modificació puntual del Poum a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada, corresponent a l'edifici situat al passatge Concòrdia numero 1 i 3" també inclouen la urbanització provisional dels espais alliberats. La previsió inicial és que aquesta setmana es facin els treballs preparatoris (destapiar, fer un tancat...), que a partir del dijous, dia 17, es comenci a retirar la teulada de fibrociment i que pocs dies després comenci l'enderroc pròpiament dit.

Per executar aquesta tercera i última fase, l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència de l'habitatge de Catalunya van signar l'abril de 2017 un conveni urbanístic, que s'està executant en dues subfases. Inicialment s'havia previst enderrocar aquests blocs del passatge de la Concòrdia (Fase 3a) l'any 2019 però s'ha demorat per dificultats sobrevingudes, que han comportat els reallotjaments i la crisi sanitària de la Covid-19.

Pel que fa a la Fase 3B, que afecta dos blocs dels Passatges de Previsió i Constància, s'estan portant a terme els tràmits per l'expropiació dels habitatges afectats. La previsió és que es puguin enderrocar entre els anys 2021 o 2022. Durant aquests anys en què s'haurà executat el projecte d'esponjament del barri de Ca n'Anglada, s'hauran enderrocat 9 blocs amb 184 habitatges i s'hauran reallotjat 127 famílies, una tasca gestionada directament des de l'Oficina Municipal de l'Esponjament de Ca n'Anglada, situada al centre cívic de Montserrat Roig, integrada per l'Ajuntament de Terrassa i l'Institut Català del Sòl, Incasòl, per buscar solucions consensuades als problemes que plantejaven propietaris i residents.

La inversió total realitzada a Ca n'Anglada arribarà gairebé als 17 milions d'euros, finançats al 50% entre la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa.

degradació

El pla d'esponjament en aquest barri va sorgir de la necessitat dels problemes d'un grup d'habitatges que van provocar una degradació social i va requerir la intervenció de l'Ajuntament i de la Generalitat. L'objectiu final del projecte és reduir la densificació d'habitants per millorar les condicions de vida, ambientals i socials.

Inicialment, el projecte preveia la construcció de nous habitatges a l'avinguda del Vallès per fer els reallotjaments però la crisi econòmica ho va fer inviable i es van acollir les famílies en habitatges ja existents i disponibles a la ciutat, tan nous (a través de la Societat Municipal d'Habitatge) com de segona mà. Els 9 blocs afectats estaven ubicats al carrer de Sant Damià, Sant Cosme, Passatge de la Prudència, Passatge de la Concòrdia, Passatge de la Previsió i Passatge de la Constància. Després s'ha de fer la reurbanització de les 4 illes.

Noticias relacionadas