Comencen l'enderroc de dos nous blocs del Projecte d'Esponjament de Ca n'Anglada

Comencen l'enderroc de dos nous blocs del Projecte d'Esponjament de Ca n'Anglada

14.09.2020 | 18:36

Els treballs de la tercera i última fase del Projecte d'Esponjament del barri de Ca n'Anglada han començat avui amb l'enderroc de dos dels quatre blocs previstos en aquesta etapa. En concret, es tracta dels edificis situats al Passatge de la Concòrdia, números 1 i 3, que acullen un total de 40 habitatges. El termini d'execució de les obres és de tres mesos. L'empresa és Hercal Diggers SL i el pressupost d'adjudicació és de 168.148,55 euros (IVA inclòs).

Els treballs continguts en el projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada, corresponent a l'edifici situat al passatge Concòrdia numero 1 i 3 també inclouen la urbanització provisional dels espais alliberats. La previsió inicial és que aquesta setmana es facin els treballs preparatoris (destapiar, fer un tancat€), que a partir del dijous, dia 17, es comenci a retirar la teulada de fibrociment i que pocs dies després s'iniciï l'enderroc pròpiament dit.

La tercera i última fase

Per executar aquesta tercera i última fase, l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya van signar l'abril de 2017 un conveni urbanístic, que s'està executant en dues subfases. Inicialment, s'havia previst enderrocar aquests blocs del Passatge de la Concòrdia (Fase 3A) l'any 2019, però s'ha demorat per dificultats sobrevingudes, que han comportat els reallotjaments i la crisi sanitària de la COVID-19.

Pel que fa a la Fase 3B, que afecta dos blocs dels Passatges de Previsió i Constància, s'estan portant a terme els tràmits per a l'expropiació dels habitatges afectats. La previsió inicial és que es puguin enderrocar entre els anys 2021 o 2022.

En aquests vuit anys en què s'haurà executat el Projecte d'Esponjament del barri de Ca n'Anglada, s'hauran enderrocat 9 blocs amb 184 habitatges i s'hauran reallotjat 127 famílies. Aquesta tasca s'ha gestionat directament des de l'Oficina Municipal de l'Esponjament de Ca n'Anglada, situada al centre cívic de Montserrat Roig, integrada per l'Ajuntament de Terrassa i l'Institut Català del Sòl, (INCASÒL), per buscar solucions consensuades als problemes que plantejaven les persones propietàries i també les residents.

La inversió total a Ca n'Anglada arribarà gairebé als 17 milions d'euros, finançats al 50% entre la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i l'Ajuntament de Terrassa.

Un projecte en marxa des de 2012

Els problemes en els habitatges del barri van conduir a una degradació social que va fer necessària l'actuació de l'Ajuntament i de la Generalitat. L'objectiu final del projecte d'esponjament de Ca n'Anglada és reduir la densificació d'habitants per millorar les condicions de vida, ambientals i socials. Inicialment, el projecte preveia la construcció de nous edificis a l'avinguda del Vallès per als reallotjaments, però la crisi econòmica ho va fer inviable i es van acollir les famílies en habitatges existents i disponibles del terme municipal de Terrassa, nous (a través de la Societat Municipal d'Habitatge) i de segona mà.

El projecte es va posar en marxa l'any 2012, amb la signatura d'un primer conveni urbanístic entre ambdues administracions per avançar en els reallotjaments, permetre l'enderroc de 9 edificis situats a la zona nord-est afectats per diverses tipologies, i determinar els recursos econòmics necessaris per executar la primera fase del projecte.

Els 9 blocs afectats estaven ubicats al carrer de Sant Damià 255 bis i 257 bis, Sant Cosme 198 bis (Fase 1, actual plaça del Pagès), Passatge de la Prudència 2-4 (Fase 2), Passatge de la Concòrdia 1-3 (Fase 3A), Passatge de la Previsió1 i Passatge de la Constància 2 (Fase 3B).