Mascareta, gel desinfectant i presa de temperatura s'incorporen a l'escola per la covid.

Guia per afrontar el curs

11.09.2020 | 20:28

Després de l'esclat de la pandèmia i el tancament d'escoles, les conselleries d'Educació i Salut han treballat en protocols i normatives per afrontar la tornada als centres educatius. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha publicat una guia orientativa que de manera didàctica explica com funcionarà aquest inici de curs escolar. Hem fet un recull dels aspectes més essencials per tal que la ciutadania i sobretot les famílies amb nens escolaritzats puguin tenir la informació bàsica.

Totes les persones, a partir de sis anys, han d'entrar als centres educatius amb mascareta ben posada. També cal portar-la a tots els espais comuns com passadissos, escales i vestíbul. La mascareta és obligatòria a secundària. A primària s'ha fixat almenys durant les dues primeres setmanes de classe. El professorat l'ha de portar sempre.

Es farà de manera esglaonada per evitar aglomeracions i amb mascareta. No es pot entrar amb una temperatura superior a 37,5 graus. Tampoc no hi poden entrar persones que tinguin símptomes de covid, que estiguin en aïllament o tractament, que estiguin a l'espera de resultats de proves PCR o que convisquin amb una persona diagnosticada.

Febre, tos, malestar, dolor muscular, mal de coll, congestió nasal, dificultats per respirar, vòmits o diarrees, mal de cap, alteració del gust o l'olfacte, calfreds... Davant de qualsevol sospita de contagi, cal anar al CAP o telefonar al número 061.

Les aules es netejaran, desinfectaran i ventilaran freqüentment. La ventilació és considerada una mesura preventiva molt important. Així mateix hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic per la rentada de mans de l'alumnat i professorat.

Cada classe es considera un grup estable de convivència, format per l'alumnat i el professorat. Els docents només poden pertànyer a un grup. Els contacte entre diferents grups es limitaran i en tot cas seran sempre amb mascareta i distància d'1,5 metres.

No es poden compartir objectes, eines, dispositius electrònics, llibres, documents i altres estris similars si no es desinfecten prèviament. Tampoc joguines ni menjar.

Cada alumne ha d'estar amb el seu grup estable de convivència. La mascareta és obligatòria a primària i secundària. Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada. Hi ha centres que han demanat espais externs, com places i parcs, per poder fer l'esbarjo i l'educació física.

Cal rentar-se les mans abans i després de menjar. Cada alumne ha de menjar amb el seu grup estable de convivència. No es poden compartir objectes ni menjar.

Es tancaran alguns carrers entorn de 15 escoles durant l'horari d'entrada i sortida per millorar la seguretat. Els centres informaran els pares i mares i es distribuiran cartells per avisar a les persones residents. També es duran a terme altres actuacions per garantir la seguretat i evitar aglomeracions, entre elles, l'eliminació de zones d'aparcament o el pintat de nous passos de vianants.

Salut decidirà les mesures segons el cas. Es podrà recomanar l'aïllament preventiu dels grups afectats durant catorze dies i la interrupció de l'activitat lectiva presencial. S'ha de fer una prova PCR a tots els membres del grup com més aviat millor. En qualsevol cas, amb resultat positiu o negatiu, es farà aïllament preventiu de 14 dies (aquest període es pot reduir a 10 però segons el cas). Tot estarà subjecte a la valoració de la situació en funció de criteris epidemiològics.

És una possibilitat que es contempla, per grups o per centres, en funció de la situació sanitària. Si s'atura l'activitat, el curs continuarà via telemàtica.

L'Ajuntament farà un seguiment constant de la situació als centres, en col·laboració amb la Generalitat. Es prendran de forma àgil i eficaç totes les mesures necessàries i s'informarà a la comunitat educativa i a la ciutadania.