Taigua estudiarà la devolució proporcional de consums afectats per un salt de tram

Taigua estudiarà la devolució proporcional de consums afectats per un salt de tram

07.09.2020 | 12:36

El servei municipal d'abastament d'aigua està analitzant la possibilitat de realitzar una devolució proporcional dels consums domèstics que s'hagin vist afectats per un salt en el tram de la tarifa municipal, en els darrers mesos. La regularització de la lectura estimada, sumada al fet de que hi ha hagut un important increment de consum degut al confinament, ha provocat que els imports de la factura del tercer trimestre hagin estat més elevats de l'habitual. Aquesta devolució seria efectuada en la facturació dels propers mesos.

Durant el període de confinament per la Covid-19, els consums domèstics a la ciutat han augmentat de forma força considerable, per tant era esperable un increment en el rebut de l'aigua. Per part de Taigua s'ha estimat que aquest increment de consum es troba entre entre un 10 i un 15%. La principal repercussió econòmica d'aquest increment en el rebut correspon al cànon de l'aigua (ACA), i en menor mesura a la tarifa del servei municipal.

Cal tenir present també que en la factura del segon trimestre, es va aplicar una bonificació del primer tram de consum per pal·liar els efectes de la crisi sanitària, el que ha provocat que la diferència entre el segon i tercer trimestre encara sembli superior.