La tornada a l'escola està prevista per al 14 de setembre. Els alumnes majors de sis anys hauran de portar mascareta a les aules.

Com afrontarà l'escola els casos de coronavirus

28.08.2020 | 20:26

l Govern i les comunitats autònomes han decidit que es consideri brot tres contagis per coronavirus o més en un col·legi, en lloc de dos casos com estava previst inicialment, i el tancament del col·legi sol es produirà quan hi hagi "una transmissió no controlada". Aquesta és una de les mesures fixades en el document tècnic "Guia d'actuació davant l'aparició de casos de Covid-19 en centres educatius", acordat aquesta setmana en la conferència sectorial presidida pels ministres de Sanitat, Educació i Política Territorial. Segons aquest acord, tots els alumnes majors de sis anys hauran de portar posada la màscara en classe encara que formin part d'un dels anomenats grups de convivència estables o bombolla (que els seus integrants no poden barrejar-se amb membres d'altres classes) a partir del pròxim setembre.

També es remarca la importància de prendre la temperatura diàriament als nens, encara que en aquest hi haurà diversitat, ja que es contempla que els mesuraments puguin realitzar-les tant les famílies (i en aquest cas hi haurà una declaració responsable, un document en el qual els pares es comprometin a complir el compromís), com el centre a l'inici de la jornada escolar. Alguns col·legis ja han decidit que s'utilitzin totes dues vies per a controlar-ho. Les comunitats també han reiterat la seva voluntat de garantir la màxima presencialitat possible durant el curs, especialment fins a segon de la secundària.

Les mesures de prevenció i la formació de grups bombolla, sense relació amb la resta de classes del col·legi, permetran als centres escolars continuar oberts encara que es produeixin brots de coronavirus en el seu interior. Només si aquests s'estenen de forma generalitzada entre alumnes i personal docent, el Ministeri de Sanitat contempla el tancament temporal de la institució. S'ha reconegut que els escenaris d'aparició dels casos de coronavirus en els centres "poden ser molt variables". L'Executiu i les comunitats han dividit els escenaris en quatre. L'escenari un o d'un brot en una aula es produirà amb tres o més casos en un únic grup de convivència estable o classe, per a això es prendran les següents mesures: aïllament domiciliari dels casos; identificació i quarantena dels contactes del grup de convivència o els contactes estrets de la classe; si els casos pertanyen a un grup de convivència, suspensió de l'activitat docent fins transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena dels contactes; i si els casos pertanyen a una classe que no està organitzada com a grup convivència, manteniment de l'activitat docent per als alumnes no contactes estrets. En aquest supòsit, l'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en totes les etapes, amb excepció del grup afectat.

en diverses aules

L'escenari dos és el de brots en diverses aules sense vincle epidemiològic: tres o més casos en grup de convivència estable (GCE) o classes sense vincle epidemiològic entre elles. Es procedirà a: aïllament domiciliari dels casos; identificació i quarantena dels contactes de cada GCE o els contactes estrets de cada classe; si els casos pertanyen a un GCE, suspensió de l'activitat docent fins transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena; si els casos pertanyen a una classe que no està organitzada com a grup de convivència, manteniment de l'activitat docent per als alumnes no classificats com a contactes estrets en cadascuna de les classes. L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en totes les etapes educatives, amb excepció dels grups afectats.

entre diferents grups

El tercer escenari seria amb brots en diverses aules amb vincle epidemiològic: detecció de casos en diversos grups de convivència o classes amb un cert grau de transmissió entre diferents grups independentment de la forma d'introducció del virus en el centre escolar. Les mesures seran: aïllament domiciliari dels casos; identificació i quarantena dels contactes; si es demostra l'existència d'un vincle epidemiològic i no s'han pogut mantenir les mesures de prevenció i higiene es valorarà l'adopció de mesures addicionals com l'extensió de la quarantena i suspensió de l'activitat docent d'altres grups fins transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena. L'actuació pot comportar tancament d'etapes completes. També, en aquest cas, l'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en les etapes educatives, amb excepció dels grups afectats. Finalment, brots en el context d'una transmissió no controlada: els serveis de salut pública de les comunitats realitzaran una avaluació de risc per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, valorant en última instància, el tancament temporal del centre. Inicialment, el tancament seria durant 14 dies, encara que la durada d'aquest període podria variar. "La reobertura del centre educatiu es realitzarà quan la situació estigui controlada i no suposi un risc per a la comunitat educativa", s'afegeix en aquest protocol davant del coronaviurs.

E