L'Ajuntament col·labora en diversos projectes de cooperació al Líban.
Cooperació

Terrassa ajuda a la Creu Roja en projectes al Líban i Senegal

20.08.2020 | 11:49

Cooperació Internacional de Creu Roja està duent a terme projectes al Senegal i el Líban amb l'objectiu de protegir la salut i reduir l'impacte socioeconòmic de la pandèmia sobre la població més vulnerable.

La iniciativa impulsada al Líban intenta reforçar el sistema de salut hospitalària de Creu Roja i la Mitja Lluna Roja als camps per a refugiats palestins de Saida, i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i el de Terrassa.

Al Senegal, l'objectiu és atendre les necessitats de les dones beneficiàries del programa d'empoderament que la Creu Roja ja desenvolupava a Dakar, que compta amb finançament de l'Agència Catalana i el Fons Català de Cooperació i Desenvolupament.

Les dues intervencions s'emmarquen en les tasques de Cooperació Internacional de la Creu Roja espanyola per afrontar la pandèmia, que consisteixen, principalment, a mantenir i elaborar plans de contingència contra el coronavirus per garantir un funcionament normal en aquests països.