L'aplicació "Radar Covid" que ha posat en marxa la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.
La crisi del coronavirus

L'ús del Radar Covid, essencial per contenir el virus i començar el curs escolar

15.08.2020 | 04:00

La Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial ha posat en marxa una eina que pot resultar essencial per tal de contenir el coronavirus i poder començar el curs escolar. Es tracta del Radar Covid, una eina que permetrà evitar amb major efectivitat la propagació de nous brots. És fonamental que l'inici del curs escolar i de l'activitat econòmica i empresarial es pugui realitzar amb la convicció que no es poden adoptar noves mesures de confinament, ni afectar l'activitat escolar que és essencial per a les famílies i també l'economia.

Per a generar confiança en la població i en els mercats és clau oferir dades fiables. El sistema de reportar la informació serà igual per a totes les Comunitats Autònomes, amb uns paràmetres clars que se segueixin de manera transparent i sistemàtica i amb una base de dades de reports única per a tot Espanya. S'han d'incloure no sols les mateixes dades mèdiques per a tots, sinó també informació sobre la capacitat sanitària disponible, de testatge i de rastreig.

De cara al setembre, els empresaris proposaran a la resta d'agents socials aprofundir en aquest projecte, amb l'objectiu que aquest sistema tingui una aplicació més desenvolupada en el marc de l'empresa, que ajudi a protegir als treballadors enfront de la covid-19 i resguardi també a l'activitat econòmica, tractant de forma localitzada i efectiva qualsevol possible brot que es pugui detectar. Tot això preservant la privacitat dels usuaris.