Can Gonteres millora el sistema de tractament d'aigües residuals

Can Gonteres millora el sistema de tractament d'aigües residuals

11.08.2020 | 13:13

El tractament de les aigües residuals al barri de Can Gonteres millorarà en els propers dies. Gràcies a un conveni signat entre els ajuntaments de Terrassa i Viladecavalls el març de 2020, s'estan duent a terme unes obres de millora.

L'Ajuntament de Viladecavalls és qui ha realitzat la licitació, adjudicació i formalització del contracte d'execució de les obres del Projecte de Bombament de les aigües residuals de Can Gonteres. també s'ha compromès a la seva execució, explotació, manteniment i conservació de la instal·lació fins a la inclusió del sistema de sanejament executat al sanejament públic en alta de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Les obres permetran millorar el tractament de les aigües residuals i substituir de manera funcional l'estació depuradora existent. Els treballs, a càrrec de l'empresa Dipco Olesa Empresa Constructora, estan licitats per 64.657,57 euros i la previsió és que finalitzi al setembre. El projecte preveu, després de l'estudi d'alternatives realitzat i la prèvia consulta amb l'ACA, la construcció d'un bombament per per impulsar les aigües residuals urbanes d'aquesta part del barri fins a la seva connexió a la xarxa en alta del municipi de Viladecavalls i el desmantellament de la depuradora obsoleta del Torrent de Can Gonteres.

El barri està dividit pels termes municipals de Terrassa (Can Gonteres) i Viladecavalls (Sant Miquel de Gonteres). Actualment, té unes 150 parcel·les que no estan connectades al sistema de sanejament general, de les quals 86 estan situades al terme de Terrassa. Això representa que més de la meitat del cabal d'aigües residuals recollides que es depuren a la instal·lació de Viladecavalls són de Terrassa. La depuradora, situada al torrent de Can Gonteres, va ser construïda a finals de la dècada dels 1980 i ha deixat de funcionar correctament.