Els Mossos i la Policia Municipal vetllaran pel compliment de les normatives.

El Govern aprova multes de fins a 600.000 euros per incomplir les mesures de prevenció

04.08.2020 | 16:46

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts a través d'un projecte de decret-llei el règim sancionador per l'incompliment de les mesures de prevenció sanitària per la covid-19. Inclou tres classes d'infraccions: lleus, greus i molt greus. Les multes oscil·len entre els 100 i els 600.000 euros. Es considerarà incompliment lleu l'incompliment de l'obligació de l'ús de la màscara o el seu ús inadequat. D'altres vulneracions de les mesures anti-covid podran tenir sancions de fins a 3.000 euros.

A partir d'ara, es consideraran infraccions greus o molt greus tant l'incompliment dels límits d'aforament de seguretat establerts per als espais tancats o a l'aire lliure com els horaris d'obertura i tancament dels diferents tipus d'establiments. En aquests casos, les sancions aniran entre els 3.001 i els 60.000 euros. Es considerarà infracció molt greu la celebració d'actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pertinents. En aquests casos, les accions tipificades com a molt greus comportaran multes d'entre 60.001 i 600.000 euros.