L'Ajuntament envia un avís per cada notificació a l'adreça de correu o número de telèfon mòbil.

Eliminació de les notificacions en paper sobre tributs i multes

24.07.2020 | 19:35

L'Ajuntament ha eliminat les notificacions i comunicacions en paper relatives a pagaments de tributs i altres ingressos de dret públic (com ara multes) i les substitueix per notificacions electròniques quan vagin adreçades a persones obligades a rebre-les per canals digitals, en especial les persones jurídiques.

Per implantar el sistema de notificació electrònica, el Consistori fa servir el sistema e-NOTUM, que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya posa a disposició de tots els ens públics. Amb aquest sistema, les notificacions s'envian a l'espai propi de cada persona a dins la Seu Electrònica de l'Ajuntament, conegut com "La meva carpeta". Dins d'aquest espai hi ha l'apartat destinat a notificacions. En accedir-hi, la persona usuària és redirigida al web d'e-NOTUM, on troba les seves notificacions.

S'enten que la notificació s'ha realitzat quan la persona interessada o qui la representi, degudament identificades, accedeix al document o quan hagin passat deu dies des de la seva posada a disposició.

Per tal de facilitar-ne l'accés, l'Ajuntament envia un avís per cada notificació a l'adreça de correu o número de telèfon mòbil que prèviament s'hagi facilitat. Aquestes dades es poden actualitzar a l'apartat "Dades de Contacte" de "La meva carpeta". Per accedir a la carpeta cal identificació digital. La identificació digital es pot obtenir fàcilment amb l'idcat mòbil, facilitant el DNI, telèfon i dades de la targeta sanitària. Un cop feta l'alta a l'idcat mòbil, a banda d'accedir a les notificacions, es pot fer qualsevol tràmit amb l'Ajuntament sense haver de desplaçar-se.

certificats

Amb el sistema e-NOTUM, tothom pot consultar les notificacions disponibles, gestionar rebuts pendents i cobrats, obtenir certificats i justificants de tota mena, i tot de forma gratuïta i sense necessitat de desplaçaments. A més de la comoditat més gran, el sistema incrementa l'eficiència dels recursos públics, proporcionant una major agilitat en la tramitació: la ciutadania triga menys a rebre les notificacions i les gestions derivades es poden fer abans. Per tot això, l'Ajuntament recomana el seu ús a tota la ciutadania, i no només a les persones que estan legalment obligades. Per a obtenir l'alta en el servei e-NOTUM, només cal demanar-ho dins de "La meva carpeta" a la Seu Electrònica.

Aquesta mesura s'emmarca dins de la millora i expansió de l'ús de l'administració electrònica que està duent a terme l'Ajuntament. En aquesta línia, al maig es va organitzar un dispositiu per facilitar la tramitació telemàtica de les beques de menjador pel curs vinent, que va evitar que milers de persones s'haguessin de desplaçar en ple confinament, i que va incloure la tramesa de SMS a totes les famílies actualment beneficiàries.