Mercadal de Martí l'Humà.
La crisi del coronavirus

Es manté el mercadal del dimecres

20.07.2020 | 08:47

Tot i les mesures restrictives i les limitacions imposades per l'Ajuntament en les activitats culturals, lúdiques, econòmiques i institucionals a conseqüència dels rebrots de la Covid-19 a l'àrea de Barcelona, s'ha decidit que el mercadal de Martí L'Humà mantingui de moment la seva activitat amb el màxim rigor en les seves mesures de prevenció.
Recordem que el tradicional mercadal dels dimecres desenvolupava la seva activitat amb limitacions importants, ja que només es podien instal·lar parades al 50 per cent de la seva ocupació.