Treballs de desinfecció d'una residència. Des d'ahir hi ha noves mesures.

Els interns de les residències ja no poden sortir al carrer

16.07.2020 | 21:04

El Departament de Salut i Treball per una banda i el d'Afers Socials per l'altra han posat en marxa tot un paquet de mesures addicionals per tal de protegir les residències de la pandèmia de la covid-19. Des d'ahir s'han suspès les sortides dels residents a l'exterior, les de curta durada, les de caps de setmana i també aquelles que siguin inferiors a tres setmanes.

L'acord al qual van arribar aquests dos departaments de la Generalitat de Catalunya es va començar a posar en pràctica ahir mateix. Es tracta de tot un conjunt de mesures addicionals destinades a garantir la seguretat dels avis de les residències de gent gran, així com de les residències de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia. L'objectiu és contenir la pandèmia de la covid-19 i minimitzar els riscos d'infecció en els grups de població més vulnerables als efectes de la pandèmia.

Les dues conselleries han acordat amb les patronals del sector residencial suspendre les sortides a l'exterior i els passejos. Tampoc es podran dur a terme sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors.

altres limitacions

Es veuran afectades també les sortides de cap de setmana o aquelles d'una durada inferior a tres setmanes. Tot i això, en casos excepcionals i sempre a consideració de les direccions dels centres i d'acord amb les característiques i situació del resident, es podran autoritzar les sortides de curta durada.

Fins a nova indicació, només s'autoritzaran les sortides superiors a tres setmanes. A la tornada, però, requeriran de l'aplicació de mesures de protecció com si es tractés d'un nou ingrés (PCR i 10 dies d'aïllament). En aquests casos i d'acord amb els familiars caldrà signar un document.

Per tal de recuperar i reforçar els vincles familiars i socials, es mantindran les visites a la residència. Així i tot, la direcció del centre podrà adaptar o suspendre aquestes visites en funció de la situació epidemiològica definida per les autoritats i haurà d'informar els responsables sanitaris i a les famílies. Tal com recull el pla de repesca aprovat pel PROCICAT el 27 de juny, d'acord amb la situació en cada territori, caldrà adaptar les condicions de seguretat i prevenció.