El grup MútuaTerrassa ocupa gairebé 4.300 professionals.

Mútua tanca l'any 2019 amb un resultat positiu d'1,6 milions

15.07.2020 | 20:47

El Grup MútuaTerrassa ha donat a conèixer les dades més significatives de l'exercici de 2019. Així destaca que "el grup consolidat, amb totes les empreses i fundacions que s'han creat, compte amb un patrimoni net total que sobrepassa els 130 milions d'euros, i que els ingressos totals s'han situat als 300 milions d'euros, amb un resultat -després d'impostos- positiu d'1,6 milions, destinats a incrementar la solidesa del grup MútuaTerrassa".

El grup sociosanitari va presentar el seu balanç durant l'assemblea general ordinària que es va celebrar aquest dimarts. A la reunió, va subratllar que "el 2019 s'ha caracteritzat per haver estat un any de transició i de continuïtat pel fet d'haver registrat una activitat i uns creixements discrets, per bé que positius, en pràcticament tots els àmbits i per haver-hi precedit l'any de la primera gran pandèmia del segle XX", la Covid-19. Del seu balanç destaca diversos fets rellevants com que Àptima Centre Clínic va experimentar un increment de l'activitat i presència a la zona del Vallès, fet que va suposar un creixement d'ingressos del 5,1% respecte a l'exercici anterior. D'Àptima en destaca també que el 2019 va ser l'any sencer dels nous consultoris situats a l'Edifici Estació de Terrassa i també posa en relleu l'obertura d'uns espais destinats a l'atenció d'urgències diürnes, ubicats a l'edifici històric de la plaça del Doctor Robert. Finalment, el 2019 Àptima va passar a dependre íntegrament de Mútua a Terrassa, MPS.

altres serveis

Un altre dels projectes importants materialitzats l'any 2019 foren que el Centre de Tecnologia Diagnòstica (CTD), empresa de diagnòstic i tractament amb isòtops radioactius, va passar a estar totalment integrada a Mútua. Així mateix, el centre especial de treball Fundació Integralia Vallès va estrenar noves instal·lacions més espaioses i còmodes, adaptades a la seva funció, situades a la planta baixa de l'Edifici Vallparadís.

Pel que fa a l'àmbit sociosanitari, ressaltà l'inici de la gestió per part de la Fundació Vallparadís de la Residència Bon Pastor de Barcelona a principis del 2019. La resta de gestions van seguir amb normalitat, amb molt bons nivells d'ocupació a tots els centres, i segueix estudiant noves oportunitats de gestió a mitjà termini. Fundada l'any 1900, Mútua ocupa gairebé 4.300 professionals, que cada dia donen resposta a més d'11.000 sol·licituds d'atenció sociosanitària.