Obres a la cruïlla del carrer Antoninus Pius amb el carrer de Nicolau Talló.

Obres en deu cruïlles per a millorar seguretat i accesibilitat

14.07.2020 | 21:11

L' Ajuntament ha començat un programa d'obres a deu cruïlles, per tal de millorar-ne l'accessibilitat i la seguretat viària, especialment mitjançant la reducció de la velocitat dels vehicles. Són actuacions d'eliminació de desnivells, ampliacions de voreres i construcció de plataformes, incloses en un projecte "que recull les incidències i demandes fetes tant per ciutadans, a títol individual, com per associacions", assenyalen fonts municipals. Suposen una inversió de més de 209 mil euros, i es desenvoluparan fins a principis de setembre.

accions

Al carrer d'Estanislau Figueres amb Pau Marsal s'amplien les quatre voreres en forma d'orella, es recull l'aparcament existent. Al carrer de Germà Joaquim s'hi farà un nou pas elevat davant de la biblioteca del districte 3. Al carrer d'Antoninus Pius amb Nicolau Talló s'ampliarà la vorera i es faran nous passos adaptats del tipus "barca".

A la cruïlla de Salmerón amb Rovira Brusi s'ampliarà la vorera i es construirà un pas adaptat. Pel vial del carrer de Sierra Vevada, davant del número 14, s'ha projectat la construcció d'un nou pas elevat. També es farà un nou pas elevat a Concepció Arenal amb Àngel Guimerà. A Miquel Servet amb Mare de Déu del Pilar i Marinel·lo Bosch s'executarà l'ampliació de vorera a les quatre cruïlles, com també a Bruc amb Pi i Margall.

escorcells en la majoria

Al carrer d'Ullastrell es construiran dos passos elevats a l'altura de Mossèn Tatcher, on està projectada una ampliació de vorera recollint l'aparcament existent i dos nous passos adaptats. A la cruïlla de Mossèn Tatcher amb Sant Cugat també es farà una altra ampliació de vorera amb dos nous passos adaptats. A bona part d'aquestes cruïlles de la ciutat, d'altra banda, s'hi construïran nous escorcells per a vegetació.

Els treballs es duen a terme en vorera, i per tant no afecten el trànsit, excepte quan es realitzi l'asfaltat. Llavors, els talls de circulació es consensuaran amb el servei municipal de Mobilitat i Policia Municipal per tal d'aplicar els desviaments corresponents i informar-ne els residents de les zones afectades.

Aquestes obres han estat adjudicades, unes a l'empresa Asfaltats Riba, i altres a Asfaltos Barcino. S'emmarquen en l'objectiu de l'Ajuntament "de facilitar la vida a les persones amb mobilitat reduïda i millor l'accesibilitat a l'espai públic", dins del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Divereses.