Distribució de 120 targetes moneder aquest estiu

Distribució de 120 targetes moneder aquest estiu

13.07.2020 | 20:24

El Consell Comarcal ha fet efectiva una aportació de 50 mil euros al projecte de suport a l'alimentació de Creu Roja, per tal de poder implantar un sistema de targetes precarregades per a famílies vulnerables, per poder comprar aliments als diferents establiments del municipi. Amb aquesta aportació inicial es podran distribuir 120 targetes amb cent euros al mes, com a màxim, durant tres mesos.

Aquestes targetes es distribuiran segons criteri poblacional als ajuntaments de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials que apostin per la implementació d'aquest model, amb el benentès que les recarregues posteriors seran a càrrec d'aquests ajuntaments.

Les famílies beneficiàries seran derivades pels serveis socials bàsics en coordinació amb Creu Roja, que en farà el seguiment a través d'un pla de treball que vindrà acompanyat d'accions per a la recerca de feina i l'alimentació saludable.

Impacte devastador

Els Serveis Socials Bàsics han vist augmentada la demanda d'ajuts d'urgència social i en especial la necessitat d'ajuts d'aliments. En el conjunt de l'Àrea Bàsica s'ha passat de les 551 famílies ateses el passat mes de gener, abans del coronavirus, a les 846 famílies del mes de maig.

La consellera de Drets Socials del Consell Comarcal, Miriam Casaramona, explica que "la Covid-19 ha tingut un impacte devastador per moltes famílies que han vist com la seva qualitat de vida es veia afectada. L'actual crisi sanitària s'ha convertit en una profunda crisi econòmica, social i laboral. Hem vist com moltes famílies han perdut la seva font d'ingressos i la situació dificulta una ràpida incorporació al món laboral".

Casaramona afegeix que "per tal de seguir donant respostes per cobrir les necessitats bàsiques de les persones, prioritàriament les de millorar la cobertura alimentària de les famílies en situació de vulnerabilitat social, impulsem la implantació d'un sistema de targetes per tal de garantir l'accés a l'alimentació fresca, dignificant i normalitzant el dret de rebre una ajuda alimentària".