El profés simple Xavier Caballé, que avui es converteix definitivament en monjo de Montserrat.
Xavier Caballé i Micola, monjo de Montserrat

"Tinc el convenciment que responc a una crida que he rebut" 

10.07.2020 | 20:07
Prometo davant Déu i els sants dels quals conserven aquí les relíquies, i en presència del P. Abat d'aquest monestir i dels seus monjos, lligar-me a aquesta comunitat, viure com a mo njo i ser obedient segons la Regla de Sant Benet." Aquest text, la cèdula de professió, que portarà escrit a...
Para conocer todas las claves de esta noticia, suscríbete
  • Edición impresa.
  • Copia digital.
  • Acceso premium web.
  • Copia digital.
  • Acceso premium web.
  • Hemeroteca.