L'equip de treball ha actuat a les rieres de Les Arenes, Palau i Rubí.

Retirats més de 3.500 quilos de residus de les rieres de Terrassa

01.07.2020 | 20:23

L'equip de treball destinat a la neteja de residus de les rieres del terme municipal de Terrassa ha finalitzat la seva feina amb la retirada de més de 3.500 quilos de residus a les rieres de Les Arenes, Palau, Rubí i Torrent Mitger. Preferentment ha retirat papers, llaunes de begudes i bosses de plàstic, material de rebuig lleuger, però molt voluminós. Aquest grup ha treballat en els plans d'ocupació subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Les feines s'han dut a terme en els darrers sis mesos, exceptuant el període de confinament.

L'equip ha estat format per un oficial i tres operaris i els seus treballs hi han contribuït a la millora ecològica de les rieres i torrents que travessen el terme municipal de Terrassa, que també s'han beneficiat del confinament i les pluges dels darrers mesos amb més aigua i menys escombraries.

Per altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat, ha començat la retirada de vegetació, terres i arbres caiguts a la llera de la riera de Gaià, des del pas del camí de Can Font cap a aigües avall, en el marc dels treballs de neteja i manteniment derivats dels danys que va ocasionar el temporal Glòria, que va afectar Catalunya entre el 20 i el 23 de gener de 2020. Una demanda que va cursar en el seu dia l'Ajuntament de Terrassa.

El conveni de col·laboració signat digitalment aquest mes entre l'Ajuntament i l'ACA, permet tirar endavant els treballs tècnics de redacció que permetin minimitzar el risc d'inundació a la riera de Les Arenes, al seu pas pel terme municipal de Terrassa, i evitar així el potencial dany a persones i béns. L'acord, que té una vigència fins al 31 de desembre de 2021, preveu destinar conjuntament 23.000 euros per a la redacció del projecte constructiu.

Jennifer Ramírez, regidora de Rieres, ha valorat de forma molt positiva la feina de neteja i manteniment realitzada. "Era una feina molt necessària i, sobretot, cal destacar el nou marc d'entesa amb l'ACA per treballar conjuntament i en la mateixa direcció, de la mà de la Comissió de les Rieres, per assolir nous compromisos per les rieres i torrents de la ciutat i aquest conveni per dignificar aquests espais tan importants i necessaris."

En aquest sentit, els projectes a desenvolupar són dos. D'una banda, el que contempla millores puntuals de l'endegament, en el punt situat entre els ponts de Sant Llorenç i de Navarra, del qual l'Ajuntament licitarà la seva redacció. Per altra banda, la reparació puntual de l'endegament de la riera, aigües amunt de la rotonda de la zona de Els Bellots.

En aquest cas, l'Ajuntament licitarà la redacció d'una memòria valorada que inclourà obres de reparació de la protecció de la travessa existent just aigües amunt de la rotonda dels Bellots, la reparació de l'estabilització de la llera a l'alçada del pont de Montserrat i el recreixement del mur d'endegament del marge dret de la riera davant del sector dels Bellots. Una vegada definides les actuacions previstes, se subscriurà un nou conveni per a definir el finançament i l'execució de les obres.

Aquest darrer conveni és fruit de l'acord marc subscrit, on es recollien fer cinc actuacions a les rieres de les Arenes i del Palau. D'aquest conveni original ja s'han executat les tres primeres actuacions i amb aquest nou acord es defineix la redacció dels projectes constructius de dues restants.