Més del 85% del cost d'un grau anirà a càrrec del finançament directe de la Generalitat.

El Govern rebaixa les taxes de les universitats públiques un 30%

30.06.2020 | 20:19

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret de preus universitaris que fixa una reducció del 30% en el cost global de les matrícules de grau i màster a les universitats públiques catalanes a partir del pròxim curs 2020-21. Segons el decret de preus públics d'estudis superiors aprovat aquest dimarts, la rebaixa se suma a altres descomptes addicionals per als estudiants amb rendes més desfavorides, que se situen en els anomenats trams 1 i 2, i que podran demanar una beca Equitat.

Amb la rebaixa del 30%, per al pròxim curs, el preu del crèdit matriculat per primera vegada en els estudis de grau es situarà entre 17,69 i 27,67 euros, depenent de el tipus d'estudis. Per això, un curs de grau estàndard de 60 crèdits passarà a costar entre 1.061 euros i 1.660 euros a l'any, en funció de coeficient d'estructura docent de l'títol.

Com a exemple, els estudis de coeficient A com Dret o Turisme costaran 1.061 euros; els de coeficient B, com Comunicació Audiovisual o Psicologia, valdran 1.502 euros, mentre que un grau de coeficient C com és el cas de Medicina o Ciències Biomèdiques suposarà 1.660 euros.

En el cas dels màsters universitaris que habiliten per a l'exercici d'activitats regulades, el nou preu es fixa en 28,82 euros, mentre que per a la resta de màsters universitaris, el preu per crèdit es rebaixa fins 46,11 euros. Segons el decret de preus aprovat, la rebaixa del 30% es fa extensiva a les successives matrícules, en mantenir-se els coeficients de multiplicació però en base als nous preus de cada coeficient d'estructura docent.

Paral·lelament, s'ha acordat que les universitats puguin desplegar una política pròpia de segones i successives matrícules perquè, en casos degudament justificats, els estudiants puguin pagar a preu de primera vegada quan la seva matrícula estigui vinculada a les condicions generades per la situació d'emergència a causa de la Covid-19.

Amb la rebaixa del 30% de les taxes universitàries, més del 85% del cost d'un grau anirà a càrrec del finançament directe de la Generalitat i el percentatge superarà el 95% en el cas dels estudiants amb rendes més baixes, segons preveu el decret.