Seguretat a bars i restaurants. Consells
La crisi del coronavirus

Seguretat a bars i restaurants. Consells

29.06.2020 | 09:04

L'Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), organisme depenent del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha elaborat un document al que dona directrius a bars i restaurants davant la nova normalitat, ja que els establiments "han d'assumir un compromís ferm amb la gestió del risc, liderant la implementació sistemàtica de mesures dirigides a minimitzar-lo. "En aquest sentit, el document destaca que "la gestió del risc ha de formar part de tots el processos de l'establiment, que han d'estar coordinats entre sí".
Hem de pensar que no existeix un risc zero i que tot i que es segueixin les pautes que es marquen sempre pot accedir al local un client amb capacitat de contagi, per la qual cosa els bars i restaurants han d'extremar precaucions higièniques. És molt important que propietaris i empleats dels establiments com també els mateixos clients mantinguin l'alerta per evitar contagis.

- Netejar i desinfectar amb productes virucides autoritzats els locals abans d'obrir.
- Mantenir constantment ventilats els locals, especialment als serveis.
- Augmentar la freqüència de neteja i desinfecció de zones de contacte com poms de porta, aixetes, botó de descàrrega del W, interruptors, etcètera.
- Netejar els banys al menys sis vegades al dia.
- Posar a l'abast dels clients solucions desinfectants a llocs visibles i accessibles per a l'ús de la clientela.
- Garantir distància de seguretat entre taules tant dintre com fora del local.
- Les aules no han d'estar muntades, ni tenir setrilleres, escuradents o dispositius per a tovallons.
- Es recomana utilitzar estovalles i tovallons de paper d'un sol ús. En cas d'usar els de tela, s'aconsella el canvi amb cada client i rentar-los a més de 60 graus de temperatura.
- Desinfectar taules i cadires amb virucides o lleixiu després de cada ús, especialment els braços i el respatller de la cadira.
- El personal ha de dur mascareta i rentar-se minuciosament les mans amb molta freqüència, sobre tot després d'esternudar o tossir o tocar superfícies potencialment contaminades, com poden ser els diners.
- Plats, gots i coberts s'han de rentar al rentavaixelles amb programes de temperatura superior a 80 graus.
- Les baietes, draps i fregalls s'han de desinfectar i renovar amb freqüència. És preferible utilitzar paper de cuina d'un sol ús.
- Es recomana que els clients esperin les indicacions dels cambrers per seure una vegada les taules i cadires estiguin desinfectades.
- Els clients han d'evitar compartir racions ni picar d'un mateix plat, sobre tot si estem amb persones amb les que no convivim.