Les validadores imprimiran automàticament una nova data de caducitat en els títols que no s'hagin fet servir.
La crisi del coronavirus

L' ATM compensarà els viatges perduts durant l'estat d'alarma

26.06.2020 | 20:59

La majoria de persones amb un títol de transport integrat amb limitació temporal de l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona (que inclou les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de rodalies de Renfe) es van quedar sense poder-lo fer servir, totalment o parcialment, durant l'estat d'alarma per la Covid-19. Ahir, l'ATM va fer públic que l'1 de juliol engegarà la compensació de tots aquests títols no utilitzats. En tots els casos, els sistemes de compensació es gestionaran exclusivament de manera telemàtica. Un servei d'atenció telefònica atendrà els possibles dubtes dels usuaris afectats, que en cap cas han d'acudir als punts d'atenció presencial.

Les persones que ja havien estrenat un títol abans del 14 de març, i a les quals els hi ha caducat la targeta sense haver-la utilitzat en cap moment del confinament, hauran d'introduir la targeta caducada en qualsevol validadora d'accés a la xarxa de transport, i el sistema de validació imprimirà en el títol una nova data de caducitat, de manera que recuperarà tots aquells dies o viatges que no va poder utilitzar des del 14 de març.

En els títols mensuals (T-usual, T-grup i T-familiar), perquè es produeixi l'ampliació automàtica de caducitat el títol ha d'haver estat estrenat abans del 14 de març i no fet servir entre el 14 de març i l'11 d'abril. Pel que fa als títols trimestrals (T-jove, T-trimestre i T-70/90 FM/FN), l'ampliació automàtica es produirà en els estrenats abans del 14 de març i no fets servir entre el 14 de març i el 10 de juny.

En el moment en què una persona passi el seu títol per la validadora, començarà a comptar la nova data de validesa, incorporant els dies perduts. L'ATM recomana que no s'executi el procediment de recuperació de dies fins al moment que es necessiti el títol, ja que es disposarà de tot el 2020 per fer ús d'aquest procediment de compensació. Si la validadora no accepta fer el canvi, apareixerà el missatge de "títol caducat". Aleshores, l'usuari haurà de demanar la compensació per la via del formulari.

Per les persones que sí que van utilitzar els seus títols de transport durant el confinament, un cop aprovat l'estat d'alarma, per motius laborals o de serveis essencials, l'ATM habilita un formulari on cal registrar les dades de cada títol i persona. El formulari demanarà, entre d'altres, la imatge del títol a compensar per ambdues cares, per obtenir les dades precises d'utilització, a més de documentació personal i laboral que certifiqui la pertinença a un servei essencial.

L'ATM quantificarà els dies que s'han de compensar i generarà un abonament que incorporarà viatges il·limitats per al nombre de dies que es determini en cada cas. A partir de l'1 de setembre, en un punt de recollida, a la persona li serà lliurat el nou abonament, amb validesa fins al 31 de març de 2021.

Aquest serà també el procediment per compensar els dies de gratuïtat del transport públic que es van establir per als treballadors i treballadores essencials entre el 2 i el 9 d'abril, i que no van aprofitar-la perquè, erròniament, la validadora va descomptar el viatge.

L'ATM calcula que hi ha uns 600 mil títols susceptibles de compensació. Són tots aquells que no es van poder fer servir durant el confinament i han caducat sense haver-los pogut aprofitar com estava previst. La majoria corresponen inicialment a compensacions automàtiques.

La via del formulari, per a la resta de casos, tindrà el suport d'atenció d'una centraleta reforçada que donarà resposta als dubtes específics dels casos de compensacions, al telèfon 93 120 53 30 en horari denou del matí a nou del vespre, de dilluns a divendres no festius. La voluntat de l'ATM és oferir una solució àgil que eviti desplaçaments per a qualsevol consulta o gestió presencial, i les aglomeracions.

Persones que no han fet servir el seu títol des del 14 de març i els hi ha caducat. Poden ampliar-lo automàticament només validant-lo en qualsevol punt d'accés a la xarxa de transport. El sistema donarà una nova data de caducitat

Persones que sí que han utilitzat el títol durant el confinament. Han de fer una sol·licitud telemàtica. Un cop valorada, a partir de l'1 de setembre l'ATM emetrà, si és el cas, un títol específic compensatori.