El mosquit tigre, originari d'Àsia, pot provocar malalties d'origen tropical.

Atenció amb les acumulacions d'aigua: arriba el mosquit tigre

16.06.2020 | 21:11

I ara arriba el mosquit tigre. Compte amb les acumulacions d'aigua a testos o gerros. Aquelles persones que trobin possibles punt de cria poden contactar amb el servei municipal de Medi Ambient. L'Ajuntament ha posat en marxa ja la campanya anual per prevenir i controlar la presència d'aquest insecte.

"Les pluges d'aquests últims dies poden afavorir que en llocs d'acumulació d'aigua creixin les primeres larves", indica el Consistori. Per aquest motiu, "una de les mesures preventives més importants per evitar la seva proliferació és eliminar aquests punts, per la qual cosa és essencial la col·laboració ciutadana". El govern municipal afirma que realitza "les actuacions necessàries per fer el control i seguiment en els espais públics, embornals, fonts públiques i cementiri, que són els punts de cria més productius", però demana cooperació: "Les persones que detectin possibles punts de cria poden contactar amb el servei de Protecció de la Salut, del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament". El web municipal té un enllaç específic per a aquest tema.

El mosquit tigre és transmissor dels virus Zika, Dengue i Chikungunya, que, com recorda l'Ajuntament, "poden provocar malalties d'origen tropical que es contrauen per la picada dels mosquits femella infectats". L'insecte, originari del sud-est asiàtic, es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit viu en àrees urbanes, vola baix i pica de dia.

Per aquesta raó, cal evitar la seva profusió amb la detecció i revisió dels llocs on es reprodueixen. Medi Ambient recomana buidar i posar sota cobert els objectes en els quals es pugui acumular aigua (galledes, gerros, plats). "En el cas d'elements fixos, cal eliminar qualsevol cúmul d'aigua", destaca el Consistori. Cal renovar dos cops per setmana, com a mínim, l'aigua de recipients destapats (per exemple, bevedors per a animals).

"Les canaleres de recol·lecció d'aigües de les teulades han d'estar netes de restes vegetals i els embornals dels patis han d'estar nets", adverteix el govern municipal, que aconsella també mantenir "en condicions higienicosanitàries òptimes les piscines, basses i estanys", així com evitar "qualsevol acumulació d'aigua que es pugui trobar als subsòls dels habitatges".

aplicació

L'Ajuntament de Terrassa participa en el projecte Mosquito Alert, on els ciutadans poden comunicar les seves observacions a través d'una App, que es pot descarregar al web http://www.mosquitoalert.com/ca/. Amb els seus comentaris, poden contribuir a millorar el seguiment, estudi i control del mosquit tigre i del mosquit de la febre groga. "Només cal que, en cas de detectar algun exemplar o punts d'aigua estancada, les persones facin una fotografia i l'enviïn a través de l'aplicació mòbil en aquesta plataforma d'alerta ciutadana que investiga i controla l'expansió d'aquests insectes", diu el Consistori. Les dades generades són útils per a la ciència, "ja que permeten estudiar la distribució geogràfica i la seva estacionalitat".

Els experts de Mosquito Alert diuen que els mosquits del gènere Aedes no tenen la possibilitat de transmetre el virus SARS-CoV-2 que provoca el Covid-19, i que el fre al turisme pot reduir els casos importats de Dengue, Zika o Chikungunya. Mosquit Alert és un projecte de ciència ciutadana cooperatiu sense ànim de lucre, coordinat per centres de recerca públics. Rep l'impuls de l'Obra Social «la Caixa», de l'European Research Council (ERC), de la Comissió Europea i de l'Ajuntament de Barcelona.