Els treballadors del Consorci Sanitari reclamen una compensació digna

Els treballadors del Consorci Sanitari reclamen una compensació digna

13.06.2020 | 17:14

El Comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (Hospital de Terrassa) ha elaborat un document reivindicatiu relacionat amb l'esforç de tots el treballadors durant la pandèmia. El document cnsidera que la compensació que ha fixat el Govern de la Genralitat no reflecteix el grau de patiment de "totes les professionals que treballen a la sanitat catalana" i, en conseqüència demanen que el CST suplementi fins al màxim establert pel barem (1.350 euros) a tots els professionals del CSTA amb independència de la seva categoria professional.
A més, incorporen tota una sèrie de reivindicacions que tenen a veure amb les retallades pressupostàries relacionades amb la crisi del 2008, que encara no s'han recuperat, com la recuperació del personal del 5 % o la recuperació dels DPOs, sense cap mena de vinculació als resultats financers de les empreses.
També volen que tots els treballadors de la sanitat, amb independència de la seva contractació tinguin la mateixa jornada laboral i abandonar la precarietat laboral del personal que està amb contractes interins o a temps parcial: "Volem contractació estable a temps complet.
El document és extens i conclou amb una petició relacionada amb els pressupostos públics de salut, que haurien de pujar en un 50 per cent, "amb una priorització de la despesa pública en l'atenció a la salut de la ciutadania". I continua: "Actualment, els pressupostos de salut no són superiors als que tenia Catalunya al 2010".