L'Institut Torre del Palau, un dels tres centres que acolliren proves de selectivitat a Terrassa.

La mascareta serà obligatòria per a estudiants i professors en selectivitat

09.06.2020 | 20:27

La mascareta serà d'ús obligatori per a alumnes, professors i personal de suport en les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que a Catalunya es faran entre els propers 7 i 10 de juliol. A més de la mascareta, s'haurà de mantenir la distància de seguretat interpersonal i el rentat freqüent de mans serà obligatori per a alumnes, professors i personal de suport.

En accedir al centre i a les aules, així com al sortir, tothom ha de fregar-se les mans amb solució hidroalcohòlica, i cada vegada que s'intercanviï paper o qualsevol objecte amb una altra persona. Per a això, s'ha previst distribuir 2.500 litres de solució hidroalcohòlica a les seus on se celebrin els exàmens, que es distribuiran entre 59 poblacions catalanes en lloc de les 22 habituals, ha indicat la secretaria. Cal recordar que a Terrassa les proves de la PAU és faran als instituts Torre del Palau i Terrassa i l'Escola Pia.

Es mantindrà una distància interpersonal de seguretat de dos metres radials, de manera que l'ocupació de les aules serà entre una sisena i una cinquena part de la seva capacitat real.

mateix lloc

L'alumnat haurà d'ocupar, per a totes les proves, el lloc d'examen que li sigui assignat el primer dia i dipositar els seus objectes personals com motxilles i altres en l'espai interpersonal de seguretat situat darrere seu, i si no és possible, davant.

Per reduir les aglomeracions, la crida a l'alumnat per comprovar la seva identitat i accedir a les aules es farà de manera esglaonada per grups, seguint un ordre alfabètic.

A cada franja horària, els alumnes no podran sortir de l'aula fins que hagi transcorregut una hora des de l'inici de la prova i prèvia autorització per part del professor responsable de l'aula.

Els recorreguts, les aules i els lavabos estaran degudament senyalitzats, juntament amb recordatoris d'actituds responsables, i els passadissos només es podran ocupar en el moment d'accedir a les aules.

S'aconsella a alumnat, professorat i personal de suport portar aigua i menjar, ja que les màquines expenedores de begudes i aliments estaran desactivades, les fonts d'aigua estaran precintades i no es pot garantir que es puguin adquirir en les proximitats del centre.