No utilitzar mascareta quan és obligatòria serà multat amb fins a 100 euros.

Mascareta i distància al carrer i a la feina, la "nova normalitat"

09.06.2020 | 20:27

La "nova normalitat" que arribarà a partir del 21 de juny quan finalitzi l'actual estat d'alarma estarà vigent fins que el Govern doni per conclosa la crisi sanitària provocada pel coronavirus, alguna cosa que succeirà quan hagi quedat "definitivament derrotat" amb una vacuna o teràpia eficaç. Així ho contempla l'esborrany del reial decret de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que aquest dimarts ha aprovat el Consell de Ministres i que previsiblement serà convalidat en el Congrés en haver rebut l'aval ja de Ciutadans i el PNB. Mascareta, higiene i distància social seran els principals elements d'aquesta nova normativa.

En l'àmbit de la prevenció serà obligatori les màscares per a majors de 6 anys en la via pública, sempre que no hi hagi 1,5 metres de distància, en espais a l'aire lliure i tancats d'ús públic o oberts al públic, així com en els transports. L'incompliment serà sancionat amb multes de fins a 100 euros.

També serà necessària l'ordenació dels llocs de treball o l'organització dels torns per a evitar aglomeracions, així com en els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social o en les activitats d'hostaleria i restauració.

Els centres residencials de persones amb discapacitat i de majors hauran de tenir preparats plans de contingències per a possibles rebrots i hauran d'estar coordinades amb els recursos sanitaris de la comunitat en la qual estan.

Correspondrà al Consejo Superior de Deportes decidir les mesures de prevenció en el retorn de la lligues professionals de futbol i de bàsquet, prèvia consulta amb els organitzadors, les comunitats autònomes i el Ministerio de Sanidad.

Transports

En els transports públics per carretera, ferrocarril o mar serà obligatori respectar el volum d'ocupació establert. Quan els seients siguin preasignats, els operadors, també de transport aeri, hauran de mantenir els registres dels passatgers un mínim de quatre setmanes per a poder garantir la traçabilitat en el cas que es produís algun cas positiu.

Aena posarà a la disposició de Sanidad Exterior els recursos humans, sanitaris i de suport necessaris amb la finalitat de garantir el control sanitari de l'entrada de passatgers de vols internacionals, qüestió que es particularitzarà a través del corresponent conveni de col·laboració amb Sanidad Exterior.

Segons el futur reial decret, la Covid-19 passa a ser de declaració urgent. Les comunitats hauran de subministrar informació quan es produeixin situacions d'emergència per a la salut pública per a garantir l'adequada coordinació entre les autoritats sanitàries i reforçar el funcionament del SNS. A més, hauran de continuar facilitant les dades necessàries per al seguiment i la vigilància epidemiològica, així com la situació de la capacitat assistencial i necessitats de recursos humans i material.

També hauran d'assegurar un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic primerenc, l'atenció als casos i la vigilància epidemiològica, així com crear plans de contingència.

Els serveis de salut garantiran la realització de proves PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular tan aviat com sigui possible des del coneixement dels símptomes i que tota la informació es transmeti dintre del termini i en la forma escaient.

"Si les coses evolucionen en la línia que estan evolucionant, el 21 de juny es donaran les condicions perquè en tota Espanya es pugui entrar en una nova normalitat i per tant es doni fi a l'estat d'alarma i s'aixequin les restriccions de mobilitat tal com les hem conegut", ha ressaltat en roda de premsa el titular de Sanidad, Salvador *Illa.

Seran les comunitats les que decidiran, conformement a criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase 3 en el seu territori

"En la nova normalitat no hi ha comandament únic; de fet ja no n'hi ha ara. Les comunitats en la fase 3 ja tenen la facultat d'aixecar l'estat d'alarma quan el considerin oportú", ha recordat el ministre.