Representació virtual de l'àmbit d'actuació del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre.

El govern aprova el projecte per a una nova Rambleta

08.06.2020 | 21:09

La transformació urbanística de la Rambleta del Pare Alegre avança, malgrat el context de crisi. El govern municipal ha aprovat de manera definitiva el projecte d'obres que desenvolupa l'espai públic del Pla de Millora Urbana d'aquest àmbit, que tindrà una zona residencial amb més de 200 habitatges i una rotonda nova en la confluència de la Rambleta amb els carrers del Tren de Baix i las Navas de Tolosa.

La junta de govern va aprovar el projecte divendres passat. L'aprovació inicial es va realitzar fa més d'un any, el 10 de maig del 2019. L'Ajuntament destaca que un dels objectius del pla és "dignificar l'entrada Sud de Terrassa, amb una imatge més atractiva i moderna". La Rambleta, en el tram comprès entre el carrer de las Navas de Tolosa i la rotonda del Doré, serà reurbanitzat. El Consistori preveu que tot el sector estigui urbanitzat l'any 2026. La inversió total prevista és de 6,6 milions d'euros.

La zona residencial, amb 201 habitatges (60, de protecció pública), anirà acompanyada d'una zona comercial i de serveis. Tots aquests àmbits s'ubicaran "en un entorn urbà que prioritzarà les zones de vianants i els espais verds, i que comptarà amb una nova vialitat que contribuirà a una mobilitat més sostenible on es prioritzarà els vianants, les bicicletes i el transport públic". La nova rotonda incorporarà la circulació de bicis al seu voltant. El projecte contempla crear carrils-bici i ampliar una de les voreres del carrer del Tren de Baix.

L'Ajuntament vol esponjar l'espai de la Rambleta, potenciar l'activitat econòmica i millorar les connexions entre els barris de la Cogullada i el Segle XX. El sector objecte de les reformes està delimitat per la Rambleta i els carrers del Tren de Baix, del Pintor Fortuny i del Doctor Torras i Bages, tot i que també proposa "una nova ordenació, dins l'àmbit de terrenys vacants situat entre els carres de las Navas de Tolosa i del Doctor Torras i Bages, per acollir nous habitatges, de volumetries diferents, a més d'activitats comercials i d'oficines", indica el Consistori.

El pla es desenvoluparà en dos polígons d'actuació "perquè cadascun d'ells executi les diferents obres d'urbanització previstes en diverses etapes", amb la intenció de facilitat la viabilitat econòmica de l'operació. El polígon 1, el de la zona Sud i major part de la Rambleta, és el subejcte a una més àmplia transformació. El 2, a la zona Nord, serà destinat a edificacions en la franja compresa entre la benzinera (carrer del Pintor Fortuny) i el carrer de Lepant.

vianants

El projecte aposta per una mobilitat a favor dels vianants, les bicicletes i el transport públic, destaca l'Ajuntament: "De fet, es redueix un 36 per cent l'espai reservat per a vehicles privats; s'incrementa més del 100 per cent l'espai destinat als vianants i s'augmenta en un 87 per cent el verd urbà".

La reordenació de la Rambleta del Pare Alegre i els seus voltants és una vella aspiració municipal. El POUM del 2033 ja va delimitar el sector PM-RPS035 en aquest àmbit. Era un sector de 20.919 metres quadrats que preveia 27.068 metres quadrats de sostre essencialment residencial (271 habitatges). L'objectiu passava per reordenar l'accés a Terrassa pel Sud. Però hi havia dificultats "per actuar en un espai amb molta edificació consolidada", diu el Consistori, i al 2012 es va fer una modificació puntual del POUM d'aquesta zona que permetia separar-la en quatre àmbits de funcionament autònom.

Els canvis disposaven que el planejament de l'edificació i els espais lliures s'havia d'afrontar amb un Pla de Millora Urbana que fragmentaria el sector en polígons i etapes amb els objectius d'assolir més sòl públic, noves zones verdes, més habitatge protegit "i una millora de la qualitat urbanística de l'entorn dels habitatges existents".