Nova senyalització de distància a l'estació de Vallparadís de Ferrocarrils.

FGC completa a les estacions de la ciutat la senyalització de distància

09.06.2020 | 09:12

Les tres estacions de Ferrocarrils de Catalunya ja han completat la senyalització per garantir la distància recomanada actual per part de les autoritats sanitàries entre les persones usuàries davant de les màquines de venda de bitllets i en els accessos a les màquines validadores. També s'ha senyalitzat la distància recomanada a les andanes mentre s'espera el tren, i a més s'han col·locat fletxes que faciliten la sortida dels clients del tren indicant el punt d'espera dels clients que volen pujar i així garantir l'ordre i evitar conflictes. A més, s'han col·locat fletxes en el paviment per a alinear els fluxos de persones i evitar conflictes entre moviments, garantint la fluïdesa dels mateixos en accessos, vestíbuls i àmbits de connexió. Aquesta mesura ajuda a orientar les persones en espais oberts i evitar conflictes de flux en sentits contraris.

Pel que fa als usuaris, Ferrocarrils va recuperant viatgers, però encara està molt lluny de les xifres prèvies a la Covid-19. Ahir va ser el millor dia des de la tornada amb 1.830 usuaris en l'hora punta. Fa un any, en les mateixes dates, la xifra d'usuaris era de 6.115.

La línia del Vallès de FGC arriba a una oferta de servei d'un 80% del servei habitual, arribant a oferir el 100% durant les hores punta. El cap de setmana l'oferta és del 80%. A mesura que es vagin superant les diferents fases de la desescalada FGC anirà augmentant l'oferta de trens fins a arribar al 100%.