Les mascaretes s'han convertit en un complement habitual i també obligatori.
La crisi del coronavirus

Multes de 100 euros per no portar mascareta quan s'acabi l'estat d'alarma

06.06.2020 | 19:18

Les mascaretes continuaran sent obligatòries una vegada finalitzat l'estat d'alarma, segons contempla el reial decret que té previst aprovar el Govern dimarts que ve, i que inclourà sancions de fins a cent euros per a qui no compleixi aquesta obligació de portar mascareta en espais tancats.
El text de l'esborrany, al qual ha tingut accés EFE, regula l'obligació de l'ús de mascaretes per a persones de 6 anys "en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no resulti possible garantir el manteniment" d'una distància física de seguretat d'entre metre i mig i dos metres.
Serà obligatòria també en els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.
Al que s'afegeix que en el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de màscares quan es trobin dins de la seva cabina. No s'exigirà l'ús de màscara a les persones amb alguna malaltia o dificultat respiratòria que agreujar-se per la seva utilització, ni a les quals tinguin alguna situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a portar-la o facin inviable la seva utilització.