MútuaTerrassa ja s'ha preparat per fer front als interrogants sanitaris de la postpandèmia.

MútuaTerrassa crea una unitat "post Covid-19" per seqüeles

03.06.2020 | 20:18

La pandèmia de la Covid-19 ha superat els pitjors moments, en els que va provocar en l'àmbit sanitari un canvi majúscul, prioritzant l'atenció als malalts més greus i modifiquen l'atenció tant als centres hospitalaris com a l'Atenció Primària. Una vegada s'ha superat aquesta fase, ara és precisament la Primària qui agafa les regnes, però és evident que s'obre un nou món totalment desconegut sobre els efectes d'aquesta malaltia.

Per tot això, la Fundació Assistencial MútuaTerrassa ha posat en marxa les Unitats Funcionals Post Covid-19 per estudiar el nou escenari de patologia respiratòria i d'altres conseqüències que podrien ocórrer en el període posterior a la pandèmia. Segons detalla el centre hospitalari en un comunicat, la recent trajectòria de la malaltia fa que la presència de seqüeles secundàries encara estigui per determinar, però el tractament prolongat amb pressió positiva a què han estat sotmesos els pacients amb pneumònia greu sembla que podria significar una causa de complicacions pulmonars permanents.

Un cop superada l'etapa aguda de la pandèmia, en què MútuaTerrassa, a data de 15 de maig, ha registrat un total de 1.639 casos confirmats de Covid-19, 140 dels quals no han superat la malaltia, els professionals de l'entitat s'han organitzat en aquestes noves unitats per atendre i abordar les possibles seqüeles dels pacients amb antecedents de la malaltia.

L'experiència prèvia amb d'altres malalties provocades per coronavirus o en anteriors pandèmies suggereix que un elevat nombre de pacients podria desenvolupar alteracions a nivell cardíac o neurològic.

A més, les infeccions oportunistes i els fenòmens autoimmunes secundaris podrien ser també potencials motius de consulta dels pacients que han patit la Covid-19, que podrien desenvolupar quadres depressius o ansiosos i presentar una clínica d'estrès agut o postraumàtic.

vuit setmanes després

Mitjançant la creació d'una Unitat Funcional, la Fundació Assistencial MútuaTerrassa pretén conèixer i avaluar totes aquestes afectacions, on els pacients seran derivats a una consulta virtual monogràfica liderada per Atenció Primària.

En aquests punts es valorarà els pacients vuit setmanes després de la radiografia inicial i els que presentin alteracions radiològiques persistents seran derivats a la consulta virtual Covid-19 específica de Pneumologia.

D'altres possibles necessitats de derivació, en funció de les seqüeles i la simptomatologia, seran dirigides a les consultes específiques de cadascuna de les especialitats implicades, fonamentalment cardiologia, neurologia, salut mental, digestiu, malalties infeccioses i malalties autoimmunes sistèmiques.

Finalment, en cas de seqüeles funcionals, es derivarà el pacient a consultes del Servei de Rehabilitació, el qual farà una valoració funcional per detectar dèficits d'origen central o perifèric i facilitar un abordatge multimodal.

En el marc de la creació d'aquesta Unitat Funcional Post Covid-19, tots els serveis implicats es reuniran periòdicament per avaluar els casos clínics en el si d'un comitè interdisciplinari que s'ha creat a aquest efecte.