Apuntalament d'un edifici per una biga en mal estat 

Apuntalament d'un edifici per una biga en mal estat 

03.06.2020 | 20:18

Dimarts per la tarda un particular va informar que al carrer de l'Escultor Clarà hihavia un immoble en risc perquè una biga del primer pis, on vivien dues persones, podria estar a punt de trencar-se. La persona que va fer el requeriment va explicar que ja havia posat el tema en mans de la seva asseguradora i d'un arquitecte. Una unitat de la Policia Municipal va acudir al lloc i es va donar avís a Bombers, a l'arquitecte municipal i al GEP. Els agents van comprovar al lloc que una setmana

abans havia caigut un sostre d'escaiola de l'immoble i deixava a la vista les bigues

de ciment, que semblaven fracturades. Com a mesura preventiva, es va desallotjarl'edifici, mentre que les unitats de Bombers van apuntalar l'habitatge de la biga malmesa. Finalment, els veïns van poder tornar a un dels habitatges, mentre que les persones que es trobaven en el primer pis, van ser ateses pels Serveis Socialsmunicipals.