L'objectiu és el diagnòstic i posterior tractament de les conseqüències derivades de la malaltia.
La crisi del coronavirus

MútuaTerrasssa crea unitats "post Covid-19"

03.06.2020 | 13:22

La Fundació Assistencial MútuaTerrassa ha posat en marxa recentment les Unitats Funcionals "Post Covid-19" amb la voluntat d'estudiar el nou escenari de patologia respiratòria i altres conseqüències que podrien esdevenir-se en el període posterior a la pandèmia. Mitjançant la creació d'una Unitat Funcional "Post Covid-19", la Fundació Assistencial MútuaTerrassa pretén conèixer i avaluar totes aquestes afectacions. En aquest sentit, els pacients que hagin requerit ingrés hospitalari o hagin tingut diagnòstic de pneumònia seran derivats a una consulta virtual monogràfica liderada per Atenció Primària, la qual valorarà els pacients vuit setmanes després de la radiografia inicial i els que presentin alteracions radiològiques persistents seran derivats a la consulta virtual Covid-19 específica de Pneumologia.