L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a l'esquerra, amb representants dels diferents grups polítics.

El Pacte de Ciutat per la Covid-19 pot ser una realitat a finals de juliol

01.06.2020 | 20:17

El passat 22 de maig, totes les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament van signar un acord polític de bases per impulsar un Pacte de Ciutat que preten ser una gran eïna col·lectiva per fer front als afectes d'aquesta terrible pandèmia de la Covid-19. Era l'inici d'un camí que ja s'ha seeguit en el passat a Terrassa en els moments més complicats. Divendres al matí, al ple municipal, la lluïta dialéctica va ser important i en alguns moments dura entre l'equip de Govern i la oposició. Malgrat aquesta tensió, quan és van tractar temes respecte al Pacte de Ciutat va tornar el consens. Ahir és va donar una imatge d'unitat realment en un acte que sobre tot volia ser una foto. Malgrat alguns tires i arronces per la representativitat, és va concretar la constitució de la Taula Política del Pacte de Ciutat.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va presidir ahir per la tarda la reunió de constitució d'aquesta taula per a l'impuls econòmic i social de Terrassa, en què han participat els i les portaveus dels cinc grups polítics municipals, concretament Tot per Terrassa, Esquerra Republicana de Catalunya, PSC, Ciutadans i Junts Per Terrassa.

A la reunió de la taula s'han abordat temes relacionats amb les tasques a desenvolupar a partir d'ara: grups de treball, transparència, participació, comunicació a la ciutadania, etc. També s'han debatut diversos estudis, indicadors i dades, així com una proposta d'estructura del document base del pacte. Finalment, s'ha acordat el calendari de treball de la Taula, que a partir d'ara entra en fase de diagnosi. A continuació es desenvoluparà una fase de col·laboració i participació ciutadanes i, finalment, la Taula Política redactarà un document que s'elevarà al ple municipal. L'objectiu és aprovar el document el 24 de juliol i, tot seguit, demanar l'adhesió de les entitats, empreses i col·lectius de la ciutat. Així, sembla que podria ser a finals de juliol quan seria una realitat aquest gran Pacte de Ciutat contra la crisi.

línies estratègiques

Aquest acord es vertebra en tres grans eixos d'actuació. El primer és l'impuls de la reactivació i recuperació de l'economia local, de la creació d'ocupació i d'oportunitats de progrés. El segon apartat és la preservació i enfortiment de l'equitat, la cohesió social, la inclusió i la perspectiva de gènere. Per últim, es parla de l'impuls d'una estratègia global de ciutat orientada a la sostenibilitat i a la preservació del medi ambient.

La Taula Política, amb la col·laboació del serveis municipàls, farà la diagnosi política, i de forma paral·lela establirà els mecanismes per incorporar una diagnosi col·laborativa que permeti detectar i estructurar les preocupacions dels ciutadans, dels agents socioeconòmics i educatius i de les persones que integren els consells sectorials i territorials existents.

segÜent pas

Al finalitzar la diagnosi es procedirà a analitzar i també debatre propostes per l'elaboració d'un document base. Aquest document, un cop aprovat per la Taula Política del Pacte de Ciutat, servirà de base per endegar la fase de col·laboració i participació ciutadanes, i l'inici del diàleg amb els agents i la ciutadania. A partir d'aquest procés s'elaborarà la proposta definitiva per la seva aprovació al ple municipal del 24 de juliol.