Moratòria de l'ITV

Moratòria de l'ITV

02.06.2020 | 17:26

Record que el Ministerio d'Industria va concedir una moratòria d'almenys 45 dies als vehicles als quals va caducar l'ITV durant el període de vigència de l'estat d'alarma. Aquesta moratòria permet, durant el temps estipulat que els conductors puguin fer ús del seu cotxe sense perill que siguin sancionats. La pròrroga pot variar segons en què setmana de l'estat d'alarma va caducar la inspecció tècnica del vehicle.

A continuació, reproduïm un calendari amb les dates d'inspeccions. El temps de pròrroga comença a comptar quan s'aixequi l'estat d'alarma:
Venciment setmana 1, 14 al 20 de març: 45 dies de pròrroga.
Venciment setmana 2, 21 al 27 de març: 60 dies de pròrroga.
Venciment setmana 3, 28 de març al 3 d'abril; 75 dies de pròrroga.
Venciment setmana 4; 4 al 10 d'abril: 90 dies de pròrroga.
Venciment setmana 5; 11 al 17 d'abril: 105 dies de pròrroga.
Venciment setmana 6; 18 al 24 d'abril: 120 dies de pròrroga.
Venciment setmana 7; 25 d'abril a 11 de maig: 135 dies de pròrroga.
Venciment setmana 8; 2 al 8 de maig: 150 dies de pròrroga.
Venciment setmana 9; 9 al 15 de maig; 165 dies de pròrroga.
Venciment setmana 10; 16 al 22 de maig; 180 dies de pròrroga.
Venciment setmana "X"; 30 dies més "X" períodes de 15 dies. És a dir, 30 dies més tants períodes de quinze dies com setmanes de confinament hagin passat. Exemple: Setmana 11; 30 dies + (11x15) = 195 dies de pròrroga.

És important recordar que per a següents inspeccions, es prendrà com a referència la data de validesa que consti a la targeta ITV (data de venciment original) i no computarà la pròrroga per l'estat d'alarma.

D'altra banda, com a conseqüència que l'estat d'alarma continua en vigor, el termini habitual per a passar una segona inspecció s'interromp. El conductor disposa dels mateixos dies que tenia abans del començament de l'estat d'alarma. No obstant això, hem de recordar que durant dos mesos només pot utilitzar el vehicle per anar al taller i d'allà a l'ITV. Per tant, no es pot circular amb el vehicle.

Encara que ja es tingués una cita prevista per passar l'ITV durant el tancament de les estacions, aquesta va quedar automàticament posposada i haurà de ser sol·licitada de nou abans d'acudir a passar l'ITV. Si ja es va realitzar el pagament, aquesta no té data de caducitat.

Recordem també que l'assegurança dels vehicles amb l'ITV caducada només cobreix durant el període de vigència de l'estat d'alarma.