Autobusos terrassencs a la rambla.
La crisi del coronavirus

Els autobusos està al 25 % de la demanda habitual

31.05.2020 | 19:24

Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït
progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% a principis d'abril.
Posteriorment la xifra ha pujat paulatinament però encara està molt per sota de la
normalitat. El 27 de maig es comptaven 13.558 persones usuàries dels autobusos
urbans al llarg de tota la jornada. La xifra, tot i ser clarament superior a la de set dies
abans (9.400) encara representa només el 25% de la demanda habitual en aquestes
dates. Pel que fa a autobusos en servei, aquesta setmana la xifra ha passat de 37 a
48 (abans de l'alarma n'eren 56).
Pel que fa al trànsit a la ciutat, amb l'entrada a la Fase 1 a inicis d'aquesta setmana,
s'ha detectat un augment destacable de la circulació de vehicles a la ciutat. Si la
setmana passada la reducció mitjana de trànsit durant els dies laborables era del
48,5%, aquesta setmana s'ha situat al 23%. Així doncs, la mobilitat de vehicles es
situa al 77% de la demanda habitual en aquests dies.