Vista de Terrassa.

Baixen dràsticament els nivells de contaminaciò a Terrassa

31.05.2020 | 19:36

Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situantse
la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents. Durant la setmana del 18 al 24 de
maig, La concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió, que porta
setmanes pujant lleugerament, ha estat un 42,02 % i un 24,29 %, respectivament,
més baixa que el període de l'1 al 13 de març. Els valors, doncs, han estat similars al
de la primera setmana de confinament. L'increment de l'ús de vehicles motoritzats
està relacionat directament amb l'augment d'emissions contaminants.