Tots els grups donen el vistiplau al reglament de la Bústia Ètica

30.05.2020 | 04:00

Tots els grups municipals van aprovar el reglament de la Bústia Ètica, una nova eina per al bon govern i la integritat pública. Es crea perquè la ciutadania disposi d'un canal segur de participació que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis ètics requerits a l'administració. La Bústia és un canal que garanteix la confidencialitat i l'anonimat de les persones comunicants, constituint una eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció. Permetrà enviar missatges i adjuntar fotografies, vídeos i altres documents.