El nou Ingrés Mínim Vital garanteix 10.070 euros anuals

El nou Ingrés Mínim Vital garanteix 10.070 euros anuals

29.05.2020 | 20:50

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) aprovat ahir permetrà que hi hagi a Espanya una renda garantida mitjana de 10.070 euros anuals, atès que a aquest ingrés se li podran afegir altres rendes que poguessin cobrar els 2,3 milions de persones als quals beneficiarà.El ministre de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, i el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias han incidit en què aquest ingrés mínim no frenarà la cerca d'ocupació ja que no retrotraurà l'ajuda rebuda. Escrivá ha explicat que aquelles persones que no treballin cobraran aquest IMV, que arribarà a una mitjana anual de 4.400 euros, però que també podrà ser compatible amb un treball a temps parcial. El ministre de Inclusión també ha afirmat que aquest ingrés també el podran sol·licitar aquells contribuents que, encara que en 2019 no complissin amb els requisits, han vist en 2020 una caiguda d'ingressos molt gran i que el podran fer a través d'una declaració responsable de l'IRPF a presentar enguany.

El Govern ha fixat llindars mínims de renda garantida per a catorze tipus de llars, depenent del nombre de membres, que parteixen dels 461,5 euros al mes en dotze pagues fins a un màxim de 1.015,3 euros. Aquesta ajuda reduirà el 80% de la pobresa extrema per a rendes de menys de 2.950 euros anuals, que representa a 1.050.000 milions de persones, i la reduirà en un 70% per a les quals van dels 2.950 als 4.350 euros anuals, que són 550.000 persones en situació de pobresa molt alta.Els 700.000 beneficiaris restants dels 2,3 milions, 125.000 sortiran de la pobresa alta i moderada mentre que la resta veurà millorat sensiblement els seus ingressos, amb increments d'al voltant del 10%. L'ingrés mínim reduirà la pobresa extrema en el 87% de les llars monoparentals, mentre que també la baixarà en el 82% de les llars amb fills i en el 70% de les llars sense fills. Els beneficiaris de la prestació de l'IMV als quals se'ls hagi denegat la beca universitària, pel seu nivell de renda de 2019, estaran exempts del pagament dels preus públics universitaris durant el curs 2020-2021.